EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
K.H.T. KOSOVA 600632469 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 185,315.63 0.00 365,909.80 2,817,958.59 0.00 102,307.65 786,389.14 4,257,880.81
KOMPANIA REGJIONALE E MBETURINAVE EKOREGJIONI SH.A./REGIONAL WASTE COMPANY EKOREGJION 811324152 PRIZREN 1 PRIZREN Shoqëri akcionare 911,418.60 0.00 336,856.95 1,025,272.19 281,368.12 167,536.93 416,607.91 3,139,060.70
"BEN-AF" SH.P.K. 600148002 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 1,132,531.01 250.00 332,522.28 794,361.11 217,926.10 26,998.93 147,500.78 2,651,840.21
N.B.I. RAHOVECI 600622428 PRIZREN 2 RAHOVEC Shoqëri akcionare 521,658.79 0.00 215,284.24 1,248,664.14 203,851.29 34,634.98 415,310.14 2,639,403.58
Kompania Regjionale E Mbeturinave Uniteti SH.A. 810547911 MITROVICË MITROVICË Shoqëri akcionare 752,837.06 1,125.00 96,901.87 361,146.27 805,545.25 102,014.16 403,474.74 2,521,919.35
N.T.,,Niki" 600554605 GJILAN GJILAN Individual 744,190.44 1,250.00 535,948.84 1,055,827.16 15,603.00 10,272.79 23,407.69 2,385,249.92
N.T.P. " Lerti - Com " 600306402 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 720,749.18 0.00 434,391.11 1,001,414.59 0.00 0.00 0.00 2,156,554.88
P.P. D.M.D. 600248357 FERIZAJ SHTËRPCË Individual 957,509.70 1,625.00 412,916.05 772,403.19 1,282.17 285.20 169.89 2,144,566.20
AVOKAT KOLË PUKA 600379631 PEJË KLINË Individual 574,683.64 0.00 460,208.17 1,043,669.10 10,538.65 6,862.08 18,569.38 2,114,531.02
P.T.P. " TAKI PROM " 600903240 MITROVICË MITROVICË Individual 1,016,422.23 2,500.00 473,106.12 200,253.18 0.00 0.00 0.00 1,689,781.53
MC COMMUNICATIONS SH.P.K. 600352083 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 549,940.71 0.00 448,664.42 568,184.04 10,484.80 4,637.40 9,944.00 1,591,855.37
NENAD RADOJCIC 601129126 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 728,732.86 0.00 633,935.04 223,125.01 0.00 0.00 0.00 1,585,792.91
N.T.P."LONI" 600332829 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 458,420.56 375.00 317,120.25 710,484.62 10,366.25 6,150.35 15,924.50 1,518,466.53
N.T.,,Isa - Kom" 600539186 FERIZAJ FERIZAJ Individual 465,299.53 325.00 367,757.61 637,679.97 8,650.00 7,523.00 11,522.96 1,498,433.07
N.P.I.SH.T. "ARDA REI" 600053368 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 686,228.61 500.00 264,286.28 500,924.80 1,623.00 194.88 647.96 1,453,905.53

Totali: 29050