EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.T. "SELI" 601084908 FERIZAJ KAÇANIK Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
S.T.R. " EMA " 601167192 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.T."BUSHI" 601005061 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.Z. " Auto - Cloni " 600254528 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.T. "FAZLI collection" 601090450 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
MINIMARKET " ENDRITI " 601086326 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.H. " Rreze Llapi " 600192934 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
N.P.T." FRUTIKULTURA " 600621206 PEJË KLINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
Ibrahim Kryezi B.I. 810990144 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
Afrim Gacaferi 810201898 PEJË JUNIK Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
Besim Rekaj B.I. 810714601 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.Z ''FERGUSON-TE CELI'' 601189071 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.T. " POWER " 600606448 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
Arsim Sheholli B.I. 810430207 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.Z.,,Lux" 600298732 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01

Totali: 28586