EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Afrim Gacaferi 810201898 PEJË JUNIK Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
Besim Rekaj B.I. 810714601 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.Z ''FERGUSON-TE CELI'' 601189071 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.T. "SELI" 601084908 FERIZAJ KAÇANIK Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
S.T.R. " EMA " 601167192 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.T. '' NEW LOOK NORA '' 601050610 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.T. "Amari" 600223680 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
Hamzi Berisha B.I. 811355884 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.T."BUSHI" 601005061 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.Z. " Auto - Cloni " 600254528 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.T. "FAZLI collection" 601090450 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.H. " Rreze Llapi " 600192934 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
MINIMARKET " ENDRITI " 601086326 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
N.P.T." FRUTIKULTURA " 600621206 PEJË KLINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
Ibrahim Kryezi B.I. 810990144 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01

Totali: 28782