EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Freskia SH.P.K. 811014026 MITROVICË SKENDERAJ SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.83 1.18 3.01
D.P.T. "SELI" 601084908 FERIZAJ KAÇANIK Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
S.T.R. " EMA " 601167192 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.Z. "SARA" 600858205 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.T."BUSHI" 601005061 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.Z. " Auto - Cloni " 600254528 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.T. "FAZLI collection" 601090450 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
MINIMARKET " ENDRITI " 601086326 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.H. " Rreze Llapi " 600192934 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
N.P.T." FRUTIKULTURA " 600621206 PEJË KLINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
Ibrahim Kryezi B.I. 810990144 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
Afrim Gacaferi 810201898 PEJË JUNIK Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
Besim Rekaj B.I. 810714601 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
D.P.Z ''FERGUSON-TE CELI'' 601189071 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01
N.SH. " ORTHOS " 600899572 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.46 3.01

Totali: 28794