EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
"BEN-AF" SH.P.K. 600148002 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 1,132,531.01 250.00 332,522.28 781,509.33 217,926.10 26,998.93 144,667.74 2,636,155.39
P.T.P. " TAKI PROM " 600903240 MITROVICË MITROVICË Individual 1,016,422.23 2,500.00 473,106.12 187,050.76 0.00 0.00 0.00 1,676,579.11
P.P. D.M.D. 600248357 FERIZAJ SHTËRPCË Individual 957,509.70 1,625.00 412,861.81 759,955.59 1,282.17 273.20 153.23 2,132,035.70
N.T.,,Niki" 600554605 GJILAN GJILAN Individual 744,190.44 1,250.00 535,948.84 1,046,111.16 15,603.00 10,272.79 23,204.85 2,375,331.08
" VATROPROMET KOSOVA " D.O.O. 601129118 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 735,515.67 1,000.00 310,208.34 215,097.01 0.00 0.00 0.00 1,260,821.02
Kompania Regjionale E Mbeturinave Uniteti SH.A. 810547911 MITROVICË MITROVICË Shoqëri akcionare 733,215.68 1,125.00 95,048.97 350,991.24 787,680.23 99,901.46 392,725.97 2,459,563.55
NENAD RADOJCIC 601129126 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 728,732.86 0.00 633,935.04 223,125.01 0.00 0.00 0.00 1,585,792.91
N.T.P. " Lerti - Com " 600306402 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 720,749.18 0.00 434,391.11 992,044.85 0.00 0.00 0.00 2,147,185.14
N.P.I.SH.T. "ARDA REI" 600053368 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 686,228.61 500.00 264,286.28 492,036.56 1,623.00 194.88 626.90 1,444,996.23
N.T.P."GAZI-COM" 600501664 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 669,900.26 950.00 372,100.13 321,899.79 7,158.90 4,039.09 3,242.37 1,378,340.54
POSTA E KOSOVËS SH.A. 811285205 DTM PRISHTINË Shoqëri akcionare 662,634.81 0.00 49,706.02 33,329.97 144,058.16 17,287.08 14,516.09 921,532.13
N.P.N."VISION PROJEKT" 600009577 GJILAN GJILAN Individual 616,588.38 1,000.00 343,727.23 175,226.95 2,400.00 1,098.00 569.40 1,139,609.96
"JAMB" D.O.O 810011320 MITROVICË ZUBIN POTOK SH.P.K. 600,464.59 0.00 251,154.48 33,512.80 0.00 0.00 0.00 885,131.87
AVOKAT KOLË PUKA 600379631 PEJË KLINË Individual 574,683.64 0.00 460,208.17 1,036,198.22 10,538.65 6,862.08 18,432.40 2,106,923.16
" METAL PRO " D.O.O. 601014830 MITROVICË LEPOSAVIQ SH.P.K. 564,617.10 3,375.00 357,594.74 200,960.69 0.00 0.00 0.00 1,123,172.53

Totali: 28794