EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
"BEN-AF" SH.P.K. 600148002 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 1,132,531.01 250.00 332,522.28 794,361.11 217,926.10 26,998.93 147,500.78 2,651,840.21
P.T.P. " TAKI PROM " 600903240 MITROVICË MITROVICË Individual 1,016,422.23 2,500.00 473,106.12 200,253.18 0.00 0.00 0.00 1,689,781.53
P.P. D.M.D. 600248357 FERIZAJ SHTËRPCË Individual 957,509.70 1,625.00 412,916.05 772,403.19 1,282.17 285.20 169.89 2,144,566.20
KOMPANIA REGJIONALE E MBETURINAVE EKOREGJIONI SH.A./REGIONAL WASTE COMPANY EKOREGJION 811324152 PRIZREN 1 PRIZREN Shoqëri akcionare 911,418.60 0.00 336,856.95 1,025,272.19 281,368.12 167,536.93 416,607.91 3,139,060.70
Kompania Regjionale E Mbeturinave Uniteti SH.A. 810547911 MITROVICË MITROVICË Shoqëri akcionare 752,837.06 1,125.00 96,901.87 361,146.27 805,545.25 102,014.16 403,474.74 2,521,919.35
N.T.,,Niki" 600554605 GJILAN GJILAN Individual 744,190.44 1,250.00 535,948.84 1,055,827.16 15,603.00 10,272.79 23,407.69 2,385,249.92
" VATROPROMET KOSOVA " D.O.O. 601129118 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 735,515.67 1,000.00 310,208.34 215,097.01 0.00 0.00 0.00 1,260,821.02
NENAD RADOJCIC 601129126 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 728,732.86 0.00 633,935.04 223,125.01 0.00 0.00 0.00 1,585,792.91
N.T.P. " Lerti - Com " 600306402 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 720,749.18 0.00 434,391.11 1,001,414.59 0.00 0.00 0.00 2,156,554.88
N.P.I.SH.T. "ARDA REI" 600053368 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 686,228.61 500.00 264,286.28 500,924.80 1,623.00 194.88 647.96 1,453,905.53
N.T.P."GAZI-COM" 600501664 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 669,900.26 950.00 372,100.13 321,899.79 7,158.90 4,039.09 3,242.37 1,378,340.54
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. - KOSOVO BRANCH Dega në Kosovë 810802331 DTM PRISHTINË Kompani e huaj 665,046.03 4,000.00 326,750.14 210,187.96 0.00 0.00 0.00 1,201,984.13
Bechtel International INC Kosovo Branch Dega në Kosovë 810802323 DTM PRISHTINË Kompani e huaj 665,046.03 4,000.00 326,750.14 210,187.96 0.00 0.00 0.00 1,201,984.13
POSTA E KOSOVËS SH.A. 811285205 DTM PRISHTINË Shoqëri akcionare 662,634.81 0.00 59,129.89 40,275.43 144,058.16 17,287.08 18,261.61 941,646.98
N.P.N."VISION PROJEKT" 600009577 GJILAN GJILAN Individual 616,588.38 1,000.00 343,727.23 183,242.63 2,400.00 1,098.00 600.60 1,147,656.84

Totali: 29050