EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
SH.A. TRASING 601327209 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare -22,143.11 0.00 167,259.10 621,904.46 0.00 8,666.45 34,326.28 810,013.18
KelKos Energy SH.P.K. 810796005 DTM DEÇAN SH.P.K. -7,317.51 0.00 10,821.25 4,364.69 0.00 0.00 0.00 7,868.43
Jahi Ramadani B.I. 810271841 GJILAN GJILAN Individual -4,111.44 0.00 50,982.41 29,963.06 195.00 5,504.51 3,323.62 85,857.16
SHIGJETA PASHTRIKUT 810971318 PRIZREN 1 PRIZREN Shoqëri akcionare -1,928.47 0.00 11,836.41 4,025.40 60.00 527.51 407.19 14,928.04
MAXHARI TOURS SH.P.K. 810327579 GJILAN KAMENICË SH.P.K. -1,676.08 1,000.00 5,529.69 2.50 122.00 4.88 3.16 3,986.15
"AGRO TRADE & FIDOLA CONSTRUCTION"SH.P.K 600818001 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. -973.54 0.00 1,019.45 646.07 0.00 3.52 5.48 700.98
D.P.T. "DENIZ" 600330104 PRIZREN 1 PRIZREN Individual -786.25 0.00 1,803.79 81.59 0.00 0.00 0.00 1,099.13
SH.A. RILINDJA 600217617 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare -676.89 1,250.00 4,189.68 7,900.85 0.00 777.06 6,571.22 18,761.92
" FERTIL - KOS " SH.P.K. 601147102 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. -521.56 375.00 3,556.20 139.62 644.50 278.74 145.34 4,242.84
Fatos M. Mustafa 811162156 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual -506.13 0.00 1,336.65 110.72 0.00 0.00 0.00 941.24
"TERMINALI"SH.P.K. 600483127 FERIZAJ HANI I ELEZIT SH.P.K. -435.34 1,000.00 1,981.01 892.22 0.00 0.00 0.00 2,437.89
P.P.,, V.T.Z." 600438966 MITROVICË ZUBIN POTOK Individual -419.46 0.00 552.21 0.00 1,103.50 78.32 518.61 1,833.18
Shqikos - Aralco 810274100 GJILAN KAMENICË Shoqëri akcionare -374.31 500.00 2,987.58 1,442.46 0.00 0.00 0.00 4,055.73
H.C. EMIN DURAKU 600191572 GJAKOVË GJAKOVË Shoqëri akcionare -345.35 125.00 13,303.71 21,884.85 0.00 0.00 0.00 34,843.21
Barnatore Pharmacy " Ariana " 600162086 PEJË KLINË Individual -272.33 0.00 1,463.69 174.41 230.00 243.92 114.02 1,953.71

Totali: 28586