EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
SH.A. TRASING 601327209 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare -22,143.11 0.00 167,259.10 622,264.95 0.00 8,666.45 34,326.28 810,373.67
Jahi Ramadani B.I. 810271841 GJILAN GJILAN Individual -4,096.34 0.00 50,983.46 29,963.76 1,460.00 5,671.06 3,369.46 87,351.40
MAXHARI TOURS SH.P.K. 810327579 GJILAN KAMENICË SH.P.K. -1,676.08 1,000.00 5,530.61 3.09 122.00 6.10 3.95 3,989.67
SHIGJETA PASHTRIKUT 810971318 PRIZREN 1 PRIZREN Shoqëri akcionare -1,367.25 0.00 11,916.35 4,099.29 60.00 528.11 407.58 15,644.08
"AGRO TRADE & FIDOLA CONSTRUCTION"SH.P.K 600818001 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. -973.54 0.00 1,019.45 646.07 0.00 3.52 5.48 700.98
D.P.T. "DENIZ" 600330104 PRIZREN 1 PRIZREN Individual -786.25 0.00 1,803.79 81.59 0.00 0.00 0.00 1,099.13
SH.A. RILINDJA 600217617 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare -676.89 1,250.00 4,189.68 7,900.85 0.00 777.06 6,571.22 18,761.92
KelKos Energy SH.P.K. 810796005 DTM DEÇAN SH.P.K. -623.62 0.00 632.01 6.61 0.00 0.00 0.00 15.00
" FERTIL - KOS " SH.P.K. 601147102 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. -521.56 375.00 3,556.20 142.94 644.50 278.74 149.31 4,250.13
Fatos M. Mustafa 811162156 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual -506.13 0.00 1,336.65 110.72 0.00 0.00 0.00 941.24
"TERMINALI"SH.P.K. 600483127 FERIZAJ HANI I ELEZIT SH.P.K. -435.34 1,000.00 1,981.01 892.22 0.00 0.00 0.00 2,437.89
P.P.,, V.T.Z." 600438966 MITROVICË ZUBIN POTOK Individual -419.46 0.00 552.21 0.00 1,103.50 78.32 519.57 1,834.14
H.C. EMIN DURAKU 600191572 GJAKOVË GJAKOVË Shoqëri akcionare -345.35 125.00 13,303.71 21,884.85 0.00 0.00 0.00 34,843.21
MAR-EDEM INSSAT TAAHHUT TURIZM TICARET LIMITED SIRKETI BRANCH IN KOSOVO 600713988 PRISHTINË 1 PRISHTINË Kompani e huaj -203.87 0.00 125.06 149.47 0.00 0.00 0.00 70.66
PP ,, Mar - Prom " 600563119 MITROVICË ZUBIN POTOK Individual -199.80 0.00 560.93 0.00 2,000.63 0.00 0.00 2,361.76

Totali: 28782