EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
SH.A. TRASING 601327209 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare -22,143.11 0.00 167,259.10 621,543.97 0.00 8,666.45 34,326.28 809,652.69
KelKos Energy SH.P.K. 810796005 DTM DEÇAN SH.P.K. -4,651.19 0.00 8,338.18 4,151.44 0.00 0.00 0.00 7,838.43
Jahi Ramadani B.I. 810271841 GJILAN GJILAN Individual -4,126.54 0.00 50,981.51 29,962.46 130.00 5,500.61 3,321.10 85,769.14
SHIGJETA PASHTRIKUT 810971318 PRIZREN 1 PRIZREN Shoqëri akcionare -1,928.47 0.00 11,824.17 4,017.43 60.00 526.91 406.80 14,906.84
HiT-Petroll SH.P.K. 810654766 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. -1,821.57 0.00 9,223.12 9,739.72 0.00 0.00 0.00 17,141.27
MAXHARI TOURS SH.P.K. 810327579 GJILAN KAMENICË SH.P.K. -1,756.58 1,000.00 5,526.34 0.35 0.00 0.00 0.00 3,770.11
Afrim Habibaj B.I. 810689002 MITROVICË VUSHTRRI Individual -1,570.83 0.00 1,985.24 815.96 0.00 0.00 1.30 1,231.67
Isni Jemini B.I. 810392796 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual -1,369.54 1,125.00 1,765.05 1,735.12 0.00 0.00 0.00 2,130.63
"AGRO TRADE & FIDOLA CONSTRUCTION"SH.P.K 600818001 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. -973.54 0.00 1,019.45 646.07 0.00 3.52 5.48 700.98
D.P.T. "DENIZ" 600330104 PRIZREN 1 PRIZREN Individual -786.25 0.00 1,803.79 81.59 0.00 0.00 0.00 1,099.13
SH.A. RILINDJA 600217617 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare -676.89 1,250.00 4,189.68 7,900.85 0.00 777.06 6,571.22 18,761.92
" FERTIL - KOS " SH.P.K. 601147102 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. -521.56 375.00 3,556.20 136.30 644.50 278.22 141.37 4,235.03
Fatos M. Mustafa 811162156 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual -506.13 0.00 1,336.65 110.72 0.00 0.00 0.00 941.24
" ABB AG " KOSOVO BRANCH 600729191 PRISHTINË 1 PRISHTINË Kompani e huaj -489.26 0.00 51,031.19 54,825.77 0.00 0.00 0.00 105,367.70
"TERMINALI"SH.P.K. 600483127 FERIZAJ HANI I ELEZIT SH.P.K. -435.34 1,000.00 1,981.01 892.22 0.00 0.00 0.00 2,437.89

Totali: 28794