EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
TEST CORP 601138177 ZYRA QENDRORE PRISHTINË SH.P.K. 2,733.60 0.00 714.76 334.59 0.00 0.00 0.00 3,782.95
Safet X. Januzi B.I. 810985806 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 4.08 2.66 0.00 0.00 0.00 6.74
Jaha Bytyçi B.I. 811004704 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 591.56 0.00 143.63 80.85 569.76 111.37 45.54 1,542.71
N.T.SH."MALOKU-R" 600720066 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 40.76 0.00 3.28 2.08 68.00 5.44 3.52 123.08
Rasim S. Hoti 811155135 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 37.50 0.00 13.96 9.12 0.00 0.00 0.00 60.58
N.T.SH."BLODI" 600086038 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 1,440.96 0.00 501.09 176.37 661.70 228.77 81.88 3,090.77
ARDI-COMERC SH.P.K. 810734287 PRIZREN 2 RAHOVEC SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.19 1.41 3.60
D.P.T. " Kevini " 600273461 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 320.73 0.00 21.42 13.88 110.53 7.35 4.77 478.68
RAMADAN LOSHAJ B.I. 601710892 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 75.00 0.00 4.94 3.12 102.00 6.63 4.29 195.98
Arbër H. Bytyqi B.I. 810999188 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.66 5.66
SHPËTIMI SH.P.K. 810711558 PRIZREN 2 PRIZREN SH.P.K. 347.14 0.00 30.79 10.96 170.00 14.20 4.83 577.92
New Diamond Group SH.P.K. 810975964 PRIZREN 2 PRIZREN SH.P.K. 0.00 0.00 98.91 0.00 0.00 0.00 0.00 98.91
Güven Çüçin B.I. 810984965 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 127.02 0.00 10.16 6.64 51.00 4.08 2.64 201.54
Nevruz Rama B.I. 810992356 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 43.50 0.00 14.86 17.04 158.00 47.26 12.74 293.40
Gëzim K. Hoxha B.I. 811152280 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 37.50 0.00 4.90 1.20 51.00 6.63 1.65 102.88

Totali: 28794