EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
TEST CORP 601138177 ZYRA QENDRORE PRISHTINË SH.P.K. 2,733.60 0.00 714.76 370.13 0.00 0.00 0.00 3,818.49
D.P.T. " Endi " 600137641 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 10.50 0.00 1.32 4.81 0.00 0.00 0.00 16.63
N.SH.P " Max Print " 600318358 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 11,216.14 375.00 2,709.94 8,676.93 3,707.00 0.00 0.27 26,310.28
D.P.T. "Fadil Tex" 600547204 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 109.60 0.00 1.62 111.22
D.P.T. " Leutrimi -A " 601349998 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 118.35 0.00 31.25 31.10 162.27 41.31 40.77 425.05
D.P.Z.FRIZER"KUSHTRIMI" 600917902 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 183.24 0.00 21.96 38.27 234.00 28.08 53.69 559.24
N.T.P. " Nora " 600318762 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.38 21.59 31.97
Autoshkolla " Albani " 600567723 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 2,352.11 0.00 0.00 2,352.11
"Euro Pak" SH.P.K. 601034507 PRIZREN 2 PRIZREN SH.P.K. 165.64 0.00 43.26 87.75 0.00 0.00 0.00 296.65
N.N. "TEUTA.CO" 600707486 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 11,849.66 625.00 2,173.50 9,065.35 2,504.70 582.78 1,624.20 27,800.19
Abdylbari Shalqini B.I. 810607187 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 14.12 0.00 1.68 11.61 94.66 6.48 44.31 172.86
D.P.Z. " Auto Servis Golf " 601355698 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 435.00 0.00 0.00 435.00
D.P.T.,, Ari" 601360415 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 1,117.12 0.00 2.34 1,119.46
N.N.P. " Luani" 601346754 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 148.07 0.00 5.94 154.01
D.P.H.,, Rreze " 600309191 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 272.36 0.00 80.83 49.21 693.00 170.61 173.28 1,439.29

Totali: 29050