EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Trema Engineering 2 SH.P.K. 810488826 DTM PRISHTINË SH.P.K. 19.69 0.00 216.35 0.52 0.00 0.00 0.00 236.56
Vitaminka Trade SH.P.K. 810492405 DTM GRAÇANICË SH.P.K. 0.00 0.00 355.76 37.08 0.00 0.00 0.00 392.84
Avni R. Gashi B.I. 810634792 DTM SUHAREKË Individual 18,811.82 0.00 1,835.83 729.94 600.00 36.00 45.61 22,059.20
Auto Kaçandolli SH.P.K. 810532376 DTM PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 88.81 0.00 0.00 0.00 0.00 88.81
Instituti I Sigurimeve SH.A. Insig Dega në Kosovë 810490251 DTM PRISHTINË Kompani e huaj 61,159.11 0.00 4,281.95 2,783.25 0.00 20.39 13.26 68,257.96
MEKA SH.P.K. 811219197 DTM DRAGASH SH.P.K. 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
Naim Rr. Elshani B.I. 810635427 DTM SUHAREKË Individual 0.10 0.00 7.12 4.62 0.00 0.00 0.00 11.84
UNI - TRADE 810678328 DTM VITI SH.P.K. 8,181.34 1,000.00 3,536.90 10,977.64 0.00 0.00 0.00 22,695.88
GEKOS SH.P.K. 810464652 DTM PRISHTINË SH.P.K. 72,257.50 0.00 6,702.52 11,466.67 24.06 29.38 19.14 90,499.27
KelKos Energy SH.P.K. 810796005 DTM DEÇAN SH.P.K. -623.62 0.00 632.01 6.61 0.00 0.00 0.00 15.00
Agro Kor SH.P.K. 810495243 DTM OBILIQ SH.P.K. 17,664.25 0.00 27,010.15 3,735.24 0.00 214.63 141.16 48,765.43
" CDEK" - Sh.p.k 600232912 DTM FUSHË KOSOVË SH.P.K. 5,032.59 0.00 3,558.41 1,410.79 0.00 304.81 212.89 10,519.49
Prince Coffee House 811251595 DTM PRISHTINË SH.P.K. 17,649.31 2,000.00 6,301.52 3,243.25 0.00 0.00 0.00 27,194.08
Zekë Jasiqi B.I. 810213900 DTM PEJË Individual 39,721.51 2,000.00 18,814.99 4,047.02 0.00 0.00 0.00 62,583.52
Petrol Company - 810527195 DTM PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 528.04 186.39 0.00 0.00 0.00 714.43

Totali: 28782