EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Poligoni I Shenjëtarisë Katana SH.P.K. 810727406 DTM OBILIQ SH.P.K. 19,403.06 0.00 454.61 295.50 0.00 0.00 0.00 20,153.17
Tobacco Holding Group SH.P.K. 810518988 DTM GRAÇANICË SH.P.K. 0.00 0.00 456.02 0.00 0.00 0.00 0.00 456.02
DARDAFON.net L.L.C. 810745416 DTM FUSHË KOSOVË SH.P.K. 9,333.32 0.00 4,042.49 2,627.59 0.00 0.00 0.00 16,003.40
Gëzimi SH.P.K. 810274043 DTM GJILAN SH.P.K. 627.93 0.00 18.84 12.24 1,503.00 45.09 29.31 2,236.41
Muhamet Maloku B.I. 810428210 DTM PODUJEVË Individual 79,439.74 0.00 6,659.91 4,329.00 0.00 0.00 0.00 90,428.65
Hil Group 810516239 DTM PRISHTINË SH.P.K. 4.85 0.00 0.30 0.18 0.00 0.00 0.00 5.33
Trema Engineering 2 SH.P.K. 810488826 DTM PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 215.55 0.00 0.00 0.00 0.00 215.55
Vitaminka Trade SH.P.K. 810492405 DTM GRAÇANICË SH.P.K. 0.00 0.00 355.76 32.96 0.00 0.00 0.00 388.72
N.T.P. " Labi Petroll " 600023692 DTM SUHAREKË Individual 18,811.82 0.00 1,459.59 485.38 600.00 24.00 37.81 21,418.60
Auto Kaçandolli SH.P.K. 810532376 DTM PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 88.81 0.00 0.00 0.00 0.00 88.81
HRC . SH.P.K. 810866139 DTM PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 301.90 0.00 0.00 0.00 0.00 301.90
KOMPANIA E SIGURIMEVE EUROSIG SH.A. 811296054 DTM PRISHTINË Shoqëri akcionare 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
Instituti I Sigurimeve SH.A. Insig Dega në Kosovë 810490251 DTM PRISHTINË Kompani e huaj 61,159.11 0.00 3,034.55 1,972.44 0.00 0.00 0.00 66,166.10
K.R.U. " MITROVICA" SH.A. 600338033 DTM MITROVICË Shoqëri akcionare 17,128.43 0.00 1,027.68 667.98 0.00 0.00 0.00 18,824.09
UNI - TRADE 810678328 DTM VITI SH.P.K. 8,181.34 1,000.00 3,536.57 10,945.49 0.00 0.00 0.00 22,663.40

Totali: 28794