EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
KOMPANIA REGJIONALE E MBETURINAVE EKOREGJIONI SH.A./REGIONAL WASTE COMPANY EKOREGJION 811324152 PRIZREN 1 PRIZREN Shoqëri akcionare 911,418.60 0.00 336,856.95 1,025,272.19 281,368.12 167,536.93 416,607.91 3,139,060.70
K.H.T. KOSOVA 600632469 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 185,315.63 0.00 365,909.80 2,817,958.59 0.00 102,307.65 786,389.14 4,257,880.81
Kompania Regjionale E Mbeturinave Uniteti SH.A. 810547911 MITROVICË MITROVICË Shoqëri akcionare 752,837.06 1,125.00 96,901.87 361,146.27 805,545.25 102,014.16 403,474.74 2,521,919.35
ALDI CONSTRUCTION L.L.C. 600722525 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 150,361.32 5,375.00 106,473.74 79,175.31 48,995.10 47,561.48 45,109.03 477,675.98
N.B.I. RAHOVECI 600622428 PRIZREN 2 RAHOVEC Shoqëri akcionare 521,658.79 0.00 215,284.24 1,248,664.14 203,851.29 34,634.98 415,310.14 2,639,403.58
"BEN-AF" SH.P.K. 600148002 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 1,132,531.01 250.00 332,522.28 794,361.11 217,926.10 26,998.93 147,500.78 2,651,840.21
Newko Llamkos Steel L.L.C. 600526505 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 20,641.03 0.00 9,621.04 37,597.79 158,843.11 21,672.00 181,757.01 430,131.98
Hekurudhat E Kosovës -Trainkos - 811317123 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Shoqëri akcionare 270,322.81 1,000.00 32,408.25 51,093.82 194,435.20 19,321.04 13,101.21 580,682.33
N.T.P." ALDI " 600257374 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 112,079.95 1,750.00 38,556.58 102,396.72 57,592.48 18,652.93 55,804.92 385,083.58
N.N.T. "Kastrioti" SH.P.K. 600121058 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 1,823.55 0.00 545.91 1,526.27 56,144.54 17,331.65 67,799.13 145,171.05
POSTA E KOSOVËS SH.A. 811285205 DTM PRISHTINË Shoqëri akcionare 662,634.81 0.00 59,129.89 40,275.43 144,058.16 17,287.08 18,261.61 941,646.98
N.Q.D.N. KOSOVA PETROL 600164454 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 189,019.45 15,581.50 46,075.92 118,619.42 178,695.52 17,001.54 78,958.42 628,370.27
Kolegji Universitarë ,, Victory " 600309232 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 122,789.24 0.00 15,621.20 74,636.36 110,236.48 15,773.38 87,499.96 426,556.62
N.SH. QENDRA MEDIALE " MOZAIKU I KOSOVËS " 600754940 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 56,348.68 0.00 33,615.79 15,261.03 24,844.04 15,207.37 7,828.03 153,104.94
IMN Niki-S Sh.p.k 600149612 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 171,358.15 0.00 20,562.84 71,712.44 460,034.12 14,402.11 68,155.13 806,224.79

Totali: 29050