EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
K.H.T. KOSOVA 600632469 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 185,315.63 0.00 365,909.80 2,817,698.59 0.00 102,307.65 786,389.14 4,257,620.81
Kompania Regjionale E Mbeturinave Uniteti SH.A. 810547911 MITROVICË MITROVICË Shoqëri akcionare 733,215.68 1,125.00 95,048.97 350,991.24 787,680.23 99,901.46 392,725.97 2,459,563.55
ALDI CONSTRUCTION L.L.C. 600722525 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 150,361.32 5,375.00 106,473.74 79,175.31 48,995.10 47,561.48 45,109.03 477,675.98
N.B.I. RAHOVECI 600622428 PRIZREN 2 RAHOVEC Shoqëri akcionare 521,658.79 0.00 215,284.24 1,242,743.66 203,851.29 34,634.98 412,661.94 2,630,834.90
"BEN-AF" SH.P.K. 600148002 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 1,132,531.01 250.00 332,522.28 781,509.33 217,926.10 26,998.93 144,667.74 2,636,155.39
Newko Llamkos Steel L.L.C. 600526505 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 20,641.03 0.00 9,621.04 37,437.01 158,843.11 21,672.00 179,938.91 428,153.10
N.T.P." ALDI " 600257374 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 112,079.95 1,750.00 38,556.58 100,939.64 57,592.48 18,652.93 55,056.22 382,877.80
N.N.T. "Kastrioti" SH.P.K. 600121058 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 1,823.55 0.00 545.91 1,502.49 56,144.54 17,331.65 67,069.11 144,417.25
POSTA E KOSOVËS SH.A. 811285205 DTM PRISHTINË Shoqëri akcionare 662,634.81 0.00 49,706.02 33,329.97 144,058.16 17,287.08 14,516.09 921,532.13
N.Q.D.N. KOSOVA PETROL 600164454 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 189,019.45 15,581.50 46,075.92 116,162.16 178,695.52 17,001.54 77,045.78 624,000.37
Kolegji Universitarë ,, Victory " 600309232 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 122,789.24 0.00 15,621.20 74,621.68 110,236.48 15,773.38 87,081.58 426,123.56
Hekurudhat E Kosovës -Trainkos - 811317123 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Shoqëri akcionare 253,411.42 1,000.00 30,055.36 47,305.01 165,824.36 15,335.06 10,108.45 522,039.66
N.SH. QENDRA MEDIALE " MOZAIKU I KOSOVËS " 600754940 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 56,348.68 0.00 33,615.79 15,144.53 24,844.04 15,207.37 7,793.33 152,953.74
IMN Niki-S Sh.p.k 600149612 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 171,358.15 0.00 20,562.84 69,484.86 460,034.12 14,402.11 66,478.79 802,320.87
N.T.SH. " SFK " 600083646 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 252,756.85 1,125.00 105,510.44 121,122.18 54,432.94 13,830.50 27,877.94 575,530.85

Totali: 28794