EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Arton Geci B.I. 811270420 MITROVICË SKENDERAJ Individual 13,763.63 500.00 7,002.59 7,521.01 0.00 -436.00 1,231.54 29,082.77
" ZERO8 " SH.P.K. 600375168 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 -224.09 570.50 0.00 -289.27 900.79 957.93
Zyra për Përkthime " Merkuri " 600494281 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 -760.87 1,525.67 -2.78 -35.00 122.72 849.74
P.P. ,, IDEA '' 600924519 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 0.00 0.00 -75.79 151.32 17.00 -17.71 48.19 123.01
Selajdin Rexhepi 811066788 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 -345.40 615.64 0.00 -5.28 12.50 277.46
N.T.P."TURKOS" 600369088 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 244.22 0.00 291.97 1,025.48 184.36 -0.08 122.46 1,868.41
Musli Ibrahimi 810288549 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
" Lykens M2 Design " SH.P.K. 601080922 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 25.89 0.00 0.00 0.00 0.00 25.89
" ENDELUS " SH.P.K. 810009929 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 153.79 125.00 165.14 9.54 0.00 0.00 0.00 328.47
"NAIM A. GASHI" SH.P.K. 810055443 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 10.88 0.00 0.00 0.00 0.00 10.88
" CHE BAR " SH.P.K. 810159625 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 3.33 2.18 0.00 0.00 0.00 5.51
FRONTONLINE 810871469 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 150.84 0.00 0.00 0.00 0.00 150.84
Fatime Boshnjaku B.I. 601611248 GJAKOVË GJAKOVË Individual 37.50 0.00 1.90 1.20 0.00 0.00 0.00 40.60
''BAU KASS'' SH.P.K. 810047747 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 18.00 0.00 0.72 0.48 0.00 0.00 0.00 19.20
AUTO TAXI-SHPEJTIM SOFRA 600711247 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00

Totali: 28794