EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
K.H.T. KOSOVA 600632469 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 185,315.63 0.00 365,909.80 2,817,958.59 0.00 102,307.65 786,389.14 4,257,880.81
KOMPANIA REGJIONALE E MBETURINAVE EKOREGJIONI SH.A./REGIONAL WASTE COMPANY EKOREGJION 811324152 PRIZREN 1 PRIZREN Shoqëri akcionare 911,418.60 0.00 336,856.95 1,025,272.19 281,368.12 167,536.93 416,607.91 3,139,060.70
N.B.I. RAHOVECI 600622428 PRIZREN 2 RAHOVEC Shoqëri akcionare 521,658.79 0.00 215,284.24 1,248,664.14 203,851.29 34,634.98 415,310.14 2,639,403.58
Kompania Regjionale E Mbeturinave Uniteti SH.A. 810547911 MITROVICË MITROVICË Shoqëri akcionare 752,837.06 1,125.00 96,901.87 361,146.27 805,545.25 102,014.16 403,474.74 2,521,919.35
Newko Llamkos Steel L.L.C. 600526505 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 20,641.03 0.00 9,621.04 37,597.79 158,843.11 21,672.00 181,757.01 430,131.98
"BEN-AF" SH.P.K. 600148002 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 1,132,531.01 250.00 332,522.28 794,361.11 217,926.10 26,998.93 147,500.78 2,651,840.21
" CO. E.MA. LTD" 810486614 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 16,636.28 125.00 13,865.65 36,930.98 53,985.74 11,099.14 118,129.03 250,646.82
SH.A. KOSOVARJA 600653481 PRISHTINË 2 PRISHTINË Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 29,595.34 285,567.34 15,905.25 7,970.49 88,560.66 427,599.08
Kolegji Universitarë ,, Victory " 600309232 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 122,789.24 0.00 15,621.20 74,636.36 110,236.48 15,773.38 87,499.96 426,556.62
N.Q.D.N. KOSOVA PETROL 600164454 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 189,019.45 15,581.50 46,075.92 118,619.42 178,695.52 17,001.54 78,958.42 628,370.27
CARTA ISNARDO S.P.A. 601325435 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 0.00 0.00 0.00 0.00 34,378.20 8,621.64 73,782.09 116,781.93
IMN Niki-S Sh.p.k 600149612 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 171,358.15 0.00 20,562.84 71,712.44 460,034.12 14,402.11 68,155.13 806,224.79
N.N.T. "Kastrioti" SH.P.K. 600121058 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 1,823.55 0.00 545.91 1,526.27 56,144.54 17,331.65 67,799.13 145,171.05
,,Newco Grand Hotel"SH.P.K. 600264387 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 4,329.39 2,250.00 3,634.84 3,763.42 197,687.96 12,471.61 63,812.94 285,700.16
N.T.P." ALDI " 600257374 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 112,079.95 1,750.00 38,556.58 102,396.72 57,592.48 18,652.93 55,804.92 385,083.58

Totali: 29050