EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" PRISHTINA038 " L.L.C. 810147381 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 98.10 0.00 5.88 3.84 0.00 0.00 0.00 107.82
TOTAL SH.P.K. 811186015 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 0.00 8.85 0.00 0.00 0.00 0.00 8.85
Besar Kryeziu B.I. 811036070 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 3,382.99 0.00 264.22 118.67 0.00 0.00 0.00 3,765.88
" Musa Farm " SH.P.K. 810096166 GJILAN GJILAN SH.P.K. 5.85 0.00 35.68 6.72 0.00 0.00 0.00 48.25
Beni 810636201 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
Eroll Radosta B.I. 810164773 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 10.80 1.44 0.00 0.00 0.00 12.24
METAL LAÇI 811182451 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 6,121.60 0.00 407.32 264.74 0.00 0.00 0.00 6,793.66
ARBEN NAFEZI B.I. 810014035 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 0.00 0.00 14.85 3.90 0.00 0.00 0.00 18.75
" HOTEL BOREA " SH.P.K. 810112665 PEJË PEJË SH.P.K. 0.01 0.00 13.07 1.70 0.00 0.00 0.00 14.78
Serhat Osmani 810258097 GJILAN GJILAN Individual 0.00 250.00 436.50 0.00 0.00 0.00 0.00 436.50
" G-Company " SH.P.K. 810057217 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 5.25 0.00 0.00 0.00 0.00 5.25
Ramiz Demiraj B.I. 810978257 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.01 0.00 2.84 0.37 0.00 0.00 0.00 3.22
TEUTA STEEL SH.P.K. 811188037 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 0.00 25.14 0.00 0.00 0.00 0.00 25.14
VELI COMERC SH.P.K. 811046962 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 3.17 2.06 0.00 0.00 0.00 5.23
Mensur Bequku B.I. 811275909 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 81.90 0.00 4.92 3.18 0.00 0.00 0.00 90.00

Totali: 28586