EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
,, Bueno '' SH.P.K. 810181909 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 0.00 0.00 1.90 1.20 0.00 0.00 0.00 3.10
Artius GROUP SH.P.K. 810831041 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.01 0.00 7.92 0.00 0.00 0.00 0.00 7.93
" MOBILE MAX " SH.P.K. 810006503 MITROVICË MITROVICË SH.P.K. 0.00 0.00 2.25 1.46 0.00 0.00 0.00 3.71
D.P.T " Te Niku " 600881636 MITROVICË VUSHTRRI Individual 13.50 0.00 0.70 0.45 0.00 0.00 0.00 14.65
'' DINA WIFE '' SH P K 810032524 PRISHTINË 2 OBILIQ SH.P.K. 0.00 0.00 4.88 3.18 0.00 0.00 0.00 8.06
'' MANATE '' SH.P.K. 810184937 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
ABEDIN HALITI B.I. 810042755 MITROVICË SKENDERAJ Individual 106.08 0.00 9.54 3.45 0.00 0.00 0.00 119.07
Ardi SH.P.K. 810517089 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
" AURIS " SH.P.K. 601625330 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
" Point Computers " SH.P.K. 601196852 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 71.10 0.00 0.00 0.00 0.00 71.10
Çazim Baymak 811010305 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 59.96 0.00 3.00 1.95 0.00 0.00 0.00 64.91
" POYRY SCHWEIZ AG " BRANCH IN KOSOVO 810117665 PRISHTINË 1 PRISHTINË Kompani e huaj 0.00 0.00 124.13 27.35 0.00 0.00 0.00 151.48
Instituti I Sigurimeve SH.A. Insig Dega në Kosovë 810490251 DTM PRISHTINË Kompani e huaj 61,159.11 0.00 3,034.55 1,972.44 0.00 0.00 0.00 66,166.10
TREVENTI GROUP SH.P.K. 810843997 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 36.30 0.00 0.00 0.00 0.00 36.30
"EURO KOS" SH.P.K. 601222798 PRIZREN 2 PRIZREN SH.P.K. 742.29 0.00 148.68 56.17 0.00 0.00 0.00 947.14

Totali: 28794