EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Kompania Regjionale E Mbeturinave Uniteti SH.A. 810547911 MITROVICË MITROVICË Shoqëri akcionare 752,837.06 1,125.00 96,901.87 361,146.27 805,545.25 102,014.16 403,474.74 2,521,919.35
IMN Niki-S Sh.p.k 600149612 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 171,358.15 0.00 20,562.84 71,712.44 460,034.12 14,402.11 68,155.13 806,224.79
KOMPANIA REGJIONALE E MBETURINAVE EKOREGJIONI SH.A./REGIONAL WASTE COMPANY EKOREGJION 811324152 PRIZREN 1 PRIZREN Shoqëri akcionare 911,418.60 0.00 336,856.95 1,025,272.19 281,368.12 167,536.93 416,607.91 3,139,060.70
"BEN-AF" SH.P.K. 600148002 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 1,132,531.01 250.00 332,522.28 794,361.11 217,926.10 26,998.93 147,500.78 2,651,840.21
N.B.I. RAHOVECI 600622428 PRIZREN 2 RAHOVEC Shoqëri akcionare 521,658.79 0.00 215,284.24 1,248,664.14 203,851.29 34,634.98 415,310.14 2,639,403.58
,,Newco Grand Hotel"SH.P.K. 600264387 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 4,329.39 2,250.00 3,634.84 3,763.42 197,687.96 12,471.61 63,812.94 285,700.16
Hekurudhat E Kosovës -Trainkos - 811317123 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Shoqëri akcionare 270,322.81 1,000.00 32,408.25 51,093.82 194,435.20 19,321.04 13,101.21 580,682.33
N.Q.D.N. KOSOVA PETROL 600164454 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 189,019.45 15,581.50 46,075.92 118,619.42 178,695.52 17,001.54 78,958.42 628,370.27
Newko Llamkos Steel L.L.C. 600526505 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 20,641.03 0.00 9,621.04 37,597.79 158,843.11 21,672.00 181,757.01 430,131.98
POSTA E KOSOVËS SH.A. 811285205 DTM PRISHTINË Shoqëri akcionare 662,634.81 0.00 59,129.89 40,275.43 144,058.16 17,287.08 18,261.61 941,646.98
" Ndërtimtaria " SH.A. 600015508 PRISHTINË 2 OBILIQ Shoqëri akcionare 5,960.14 0.00 2,205.25 4,521.09 127,182.22 8,513.28 17,524.50 165,906.48
Kolegji Universitarë ,, Victory " 600309232 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 122,789.24 0.00 15,621.20 74,636.36 110,236.48 15,773.38 87,499.96 426,556.62
AEROPORTI NDËRKOMBËTAR I PRISHTINËS-KONTROLLI AJROR"ADEM JASHARI"SH.A. 600052964 PRISHTINË 3 LIPJAN Shoqëri akcionare 26,454.45 0.00 3,655.09 9,004.52 107,830.02 13,140.99 36,650.90 196,735.97
AKSOY GROUP 811163617 PRISHTINË 3 GRAÇANICË SH.P.K. 67,026.44 0.00 7,283.09 5,334.37 90,751.96 9,728.39 7,728.84 187,853.09
" SHELL 100 VP " SH.P.K. 600882048 FERIZAJ HANI I ELEZIT SH.P.K. 137,136.41 2,250.00 51,130.15 32,759.37 66,943.60 9,476.87 14,435.41 311,881.81

Totali: 29050