EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Kompania Regjionale E Mbeturinave Uniteti SH.A. 810547911 MITROVICË MITROVICË Shoqëri akcionare 731,715.68 1,125.00 95,048.97 350,991.24 787,680.23 99,901.46 392,725.97 2,458,063.55
IMN Niki-S Sh.p.k 600149612 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 171,358.15 0.00 20,562.84 69,484.86 460,034.12 14,402.11 66,478.79 802,320.87
"BEN-AF" SH.P.K. 600148002 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 1,132,531.01 250.00 332,522.28 781,509.33 217,926.10 26,998.93 144,667.74 2,636,155.39
N.B.I. RAHOVECI 600622428 PRIZREN 2 RAHOVEC Shoqëri akcionare 521,658.79 0.00 215,284.24 1,242,743.66 203,851.29 34,634.98 412,661.94 2,630,834.90
,,Newco Grand Hotel"SH.P.K. 600264387 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 145,637.92 2,250.00 27,657.35 104,799.17 197,687.96 12,471.61 63,812.94 552,066.95
N.Q.D.N. KOSOVA PETROL 600164454 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 189,019.45 15,581.50 46,075.92 116,162.16 178,695.52 17,001.54 77,045.78 624,000.37
Hekurudhat E Kosovës -Trainkos - 811317123 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Shoqëri akcionare 253,411.42 1,000.00 30,055.36 47,305.01 165,824.36 15,335.06 10,108.45 522,039.66
Newko Llamkos Steel L.L.C. 600526505 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 20,641.03 0.00 9,621.04 37,437.01 158,843.11 21,672.00 179,938.91 428,153.10
POSTA E KOSOVËS SH.A. 811285205 DTM PRISHTINË Shoqëri akcionare 662,634.81 0.00 49,706.02 33,329.97 144,058.16 17,287.08 14,516.09 921,532.13
" Ndërtimtaria " SH.A. 600015508 PRISHTINË 2 OBILIQ Shoqëri akcionare 5,960.14 0.00 2,205.25 4,443.61 127,182.22 8,513.28 17,209.28 165,513.78
Kolegji Universitarë ,, Victory " 600309232 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 122,789.24 0.00 15,621.20 74,621.68 110,236.48 15,773.38 87,081.58 426,123.56
AEROPORTI NDËRKOMBËTAR I PRISHTINËS-KONTROLLI AJROR"ADEM JASHARI"SH.A. 600052964 PRISHTINË 3 LIPJAN Shoqëri akcionare 26,454.45 0.00 3,655.09 8,660.62 107,830.02 13,140.99 35,249.10 194,990.27
AKSOY GROUP 811163617 PRISHTINË 3 GRAÇANICË SH.P.K. 55,089.45 0.00 5,880.73 4,268.07 80,554.68 8,524.50 6,384.15 160,701.58
" SHELL 100 VP " SH.P.K. 600882048 FERIZAJ HANI I ELEZIT SH.P.K. 137,136.41 2,250.00 51,130.15 30,977.29 66,943.60 9,476.87 13,565.17 309,229.49
N.T.P." ALDI " 600257374 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 112,079.95 1,750.00 38,556.58 100,939.64 57,592.48 18,652.93 55,056.22 382,877.80

Totali: 28541