EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Kome. banka a.d.-Beog.-Filijala u Mitrovici 600134390 MITROVICË MITROVICË VERIORE Shoqëri akcionare 0.00 0.00 0.00 0.00 -107.22 78.84 55.17 26.79
Adem Sa. Gashi B.I. 811307728 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 -24.91 4.18 26.58 5.85
D.P.H. ,, BINI " 600907044 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 5.59 -24.23 14.43 15.57 11.36
" UKAJ - S " SH.P.K. 600698627 PEJË PEJË SH.P.K. 13.90 0.00 5.18 10.31 -5.40 11.10 15.40 50.49
Zyra për Përkthime " Merkuri " 600494281 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 -760.87 1,525.67 -2.78 -35.00 122.72 849.74
N.T.SH. " FATI " 600401955 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 0.00 0.00 90.77 219.04 -2.34 41.72 115.65 464.84
" TRUCK SERVICE " L.L.C. 601250640 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 2,024.27 0.00 408.40 385.28 -0.03 41.69 27.63 2,887.24
" Scandinavian Cleaning System " SH.P.K. 810008096 MITROVICË MITROVICË SH.P.K. 5,366.50 0.00 376.22 222.62 -0.01 32.96 21.44 6,019.73
Xhemajl Idrizi B.I. 810042151 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 85.14 11.06 -0.01 28.38 3.68 128.25
" Diari " SH.P.K. 810775265 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
N.SH. " PITAGORA " 601175567 GJILAN GJILAN Individual 5.40 0.00 0.30 0.24 0.00 0.00 0.00 5.94
,, Bueno '' SH.P.K. 810181909 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 0.00 0.00 1.90 1.20 0.00 0.00 0.00 3.10
" MOBILE MAX " SH.P.K. 810006503 MITROVICË MITROVICË SH.P.K. 0.00 0.00 2.25 1.46 0.00 0.00 0.00 3.71
D.P.T " Te Niku " 600881636 MITROVICË VUSHTRRI Individual 40.50 0.00 3.18 1.35 0.00 0.00 0.00 45.03
Mustaf Berisha B.I. 810628638 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.66 5.66

Totali: 28586