EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" SMARD " SH.P.K. 600726121 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. -165.72 0.00 0.48 227.12 -298.27 0.84 484.73 249.18
Kome. banka a.d.-Beog.-Filijala u Mitrovici 600134390 MITROVICË MITROVICË VERIORE Shoqëri akcionare 0.00 0.00 0.00 0.00 -107.22 78.84 55.17 26.79
MEDITERAN - GROUP SH.P.K. 810671835 GJILAN VITI SH.P.K. 358.15 0.00 -670.74 783.10 -51.57 19.50 91.27 529.71
Adem Sa. Gashi B.I. 811307728 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 -24.91 4.18 26.54 5.81
D.P.H. ,, BINI " 600907044 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 5.59 -24.23 14.43 15.57 11.36
ECO-HIGJIENA SH.P.K. 811182766 GJILAN GJILAN SH.P.K. 41,581.22 0.00 9,307.98 8,990.34 -20.52 1,110.99 722.21 61,692.22
" UKAJ - S " SH.P.K. 600698627 PEJË PEJË SH.P.K. 13.90 0.00 5.18 10.22 -5.40 11.10 15.40 50.40
Zyra për Përkthime " Merkuri " 600494281 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 -760.87 1,525.67 -2.78 -35.00 122.72 849.74
N.T.SH. " FATI " 600401955 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 0.00 0.00 90.77 219.04 -2.34 41.72 115.65 464.84
" TRUCK SERVICE " L.L.C. 601250640 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 2,024.27 0.00 408.40 372.12 -0.03 41.69 27.63 2,874.08
" Scandinavian Cleaning System " SH.P.K. 810008096 MITROVICË MITROVICË SH.P.K. 5,366.50 0.00 322.55 187.73 -0.01 32.96 21.44 5,931.17
Xhemajl Idrizi B.I. 810042151 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 85.14 11.06 -0.01 28.38 3.68 128.25
N.P.T."JONI" 600444111 PEJË PEJË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 72.50 21.74 219.24
N.T.P.,,Rogjer" 600567997 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.77 461.21 566.98
N.P.T. "Drita - Expres" 600328901 PEJË KLINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.80 1.34 8.14

Totali: 28794