EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Kome. banka a.d.-Beog.-Filijala u Mitrovici 600134390 MITROVICË MITROVICË VERIORE Shoqëri akcionare 0.00 0.00 0.00 0.00 -107.22 78.84 55.17 26.79
Adem Sa. Gashi B.I. 811307728 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 -24.91 4.18 26.62 5.89
D.P.H. ,, BINI " 600907044 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 5.59 -24.23 14.43 15.57 11.36
" UKAJ - S " SH.P.K. 600698627 PEJË PEJË SH.P.K. 13.90 0.00 5.18 10.40 -5.40 11.10 15.40 50.58
Zyra për Përkthime " Merkuri " 600494281 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 -760.87 1,525.67 -2.78 -35.00 122.72 849.74
N.T.SH. " FATI " 600401955 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 631.97 0.00 128.94 236.41 -2.34 41.72 115.65 1,152.35
" TRUCK SERVICE " L.L.C. 601250640 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 2,024.27 0.00 408.40 398.44 -0.03 41.69 27.63 2,900.40
Xhemajl Idrizi B.I. 810042151 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 85.14 11.06 -0.01 28.38 3.68 128.25
N.P.T."JONI" 600444111 PEJË PEJË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 72.50 21.74 219.24
N.T.P.,,Rogjer" 600567997 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.77 463.35 569.12
N.P.T. "Drita - Expres" 600328901 PEJË KLINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.80 1.34 8.14
N.H. " Tokyo Restaurant " 600363296 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 3,687.96 0.00 1,099.67 1,166.84 0.00 4.08 5.10 5,963.65
D.T.P. Libraria " A4" 600233233 GJILAN GJILAN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
" AGD - CONSULTING " SH.P.K. 600709771 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. -0.04 125.00 547.15 168.32 0.00 13.20 4.03 732.66
Samostalna Trgovinska Radnja " DAKI " 600553376 MITROVICË LEPOSAVIQ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.27 198.30 211.57

Totali: 28782