EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
NENAD RADOJCIC 601129126 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 728,732.86 0.00 633,935.04 223,125.01 0.00 0.00 0.00 1,585,792.91
N.T.,,Niki" 600554605 GJILAN GJILAN Individual 744,190.44 1,250.00 535,948.84 1,046,111.16 15,603.00 10,272.79 23,204.85 2,375,331.08
P.T.P. " TAKI PROM " 600903240 MITROVICË MITROVICË Individual 1,016,422.23 2,500.00 473,106.12 187,050.76 0.00 0.00 0.00 1,676,579.11
" CONSULTING.EU " SH.P.K. 600727773 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 415,107.06 0.00 471,288.98 388,930.23 0.00 15.00 4.50 1,275,345.77
AVOKAT KOLË PUKA 600379631 PEJË KLINË Individual 574,683.64 0.00 460,208.17 1,036,198.22 10,538.65 6,862.08 18,432.40 2,106,923.16
MC COMMUNICATIONS SH.P.K. 600352083 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 549,940.71 0.00 448,664.42 561,034.82 10,484.80 4,637.40 9,807.70 1,584,569.85
N.T.P. " Lerti - Com " 600306402 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 720,749.18 0.00 434,391.11 992,044.85 0.00 0.00 0.00 2,147,185.14
P.P. D.M.D. 600248357 FERIZAJ SHTËRPCË Individual 957,509.70 1,625.00 412,861.81 759,955.59 1,282.17 273.20 153.23 2,132,035.70
N.T.P."GAZI-COM" 600501664 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 669,900.26 950.00 372,100.13 321,899.79 7,158.90 4,039.09 3,242.37 1,378,340.54
N.T.,,Isa - Kom" 600539186 FERIZAJ FERIZAJ Individual 465,299.53 325.00 367,757.61 631,647.81 8,650.00 7,523.00 11,410.56 1,492,288.51
K.H.T. KOSOVA 600632469 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 185,315.63 0.00 365,909.80 2,817,698.59 0.00 102,307.65 786,389.14 4,257,620.81
" METAL PRO " D.O.O. 601014830 MITROVICË LEPOSAVIQ SH.P.K. 564,617.10 3,375.00 357,594.74 200,960.69 0.00 0.00 0.00 1,123,172.53
N.P.N."VISION PROJEKT" 600009577 GJILAN GJILAN Individual 616,588.38 1,000.00 343,727.23 175,226.95 2,400.00 1,098.00 569.40 1,139,609.96
"BEN-AF" SH.P.K. 600148002 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 1,132,531.01 250.00 332,522.28 781,509.33 217,926.10 26,998.93 144,667.74 2,636,155.39
N.T.P."LONI" 600332829 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 458,420.56 375.00 317,120.25 704,524.96 10,366.25 6,150.35 15,789.62 1,512,371.99

Totali: 28541