EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
NENAD RADOJCIC 601129126 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 728,732.86 0.00 633,935.04 223,125.01 0.00 0.00 0.00 1,585,792.91
N.T.,,Niki" 600554605 GJILAN GJILAN Individual 744,190.44 1,250.00 535,948.84 1,055,827.16 15,603.00 10,272.79 23,407.69 2,385,249.92
P.T.P. " TAKI PROM " 600903240 MITROVICË MITROVICË Individual 1,016,422.23 2,500.00 473,106.12 200,253.18 0.00 0.00 0.00 1,689,781.53
" CONSULTING.EU " SH.P.K. 600727773 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 415,107.06 0.00 471,288.98 394,326.63 0.00 15.00 4.50 1,280,742.17
AVOKAT KOLË PUKA 600379631 PEJË KLINË Individual 574,683.64 0.00 460,208.17 1,043,669.10 10,538.65 6,862.08 18,569.38 2,114,531.02
MC COMMUNICATIONS SH.P.K. 600352083 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 549,940.71 0.00 448,664.42 568,184.04 10,484.80 4,637.40 9,944.00 1,591,855.37
N.T.P. " Lerti - Com " 600306402 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 720,749.18 0.00 434,391.11 1,001,414.59 0.00 0.00 0.00 2,156,554.88
P.P. D.M.D. 600248357 FERIZAJ SHTËRPCË Individual 957,509.70 1,625.00 412,916.05 772,403.19 1,282.17 285.20 169.89 2,144,566.20
N.T.P."GAZI-COM" 600501664 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 669,900.26 950.00 372,100.13 321,899.79 7,158.90 4,039.09 3,242.37 1,378,340.54
N.T.,,Isa - Kom" 600539186 FERIZAJ FERIZAJ Individual 465,299.53 325.00 367,757.61 637,679.97 8,650.00 7,523.00 11,522.96 1,498,433.07
K.H.T. KOSOVA 600632469 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 185,315.63 0.00 365,909.80 2,817,958.59 0.00 102,307.65 786,389.14 4,257,880.81
" METAL PRO " D.O.O. 601014830 MITROVICË LEPOSAVIQ SH.P.K. 564,617.10 3,375.00 357,594.74 208,300.75 0.00 0.00 0.00 1,130,512.59
N.P.N."VISION PROJEKT" 600009577 GJILAN GJILAN Individual 616,588.38 1,000.00 343,727.23 183,242.63 2,400.00 1,098.00 600.60 1,147,656.84
KOMPANIA REGJIONALE E MBETURINAVE EKOREGJIONI SH.A./REGIONAL WASTE COMPANY EKOREGJION 811324152 PRIZREN 1 PRIZREN Shoqëri akcionare 911,418.60 0.00 336,856.95 1,025,272.19 281,368.12 167,536.93 416,607.91 3,139,060.70
"BEN-AF" SH.P.K. 600148002 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 1,132,531.01 250.00 332,522.28 794,361.11 217,926.10 26,998.93 147,500.78 2,651,840.21

Totali: 28782