EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
KOSOVO ELECTRICITY SUPPLY COMPANY J.S.C. 811288887 DTM PRISHTINË Shoqëri akcionare 167,946.49 0.00 -126,893.81 -41,049.20 0.00 0.00 0.00 3.48
" SI.SI-AL " SH.P.K.-DEGA NË KOSOVÊ 600700836 PRISHTINË 3 PRISHTINË Kompani e huaj 1,869.35 0.00 -2,645.76 5,413.83 0.00 0.00 0.00 4,637.42
Zyra për Përkthime " Merkuri " 600494281 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 -760.87 1,525.67 -2.78 -35.00 122.72 849.74
MEDITERAN - GROUP SH.P.K. 810671835 GJILAN VITI SH.P.K. 358.15 0.00 -670.74 783.10 -51.57 19.50 91.27 529.71
AGNESA MARKET SH.P.K. 810774887 DTM PODUJEVË SH.P.K. 0.00 0.00 -395.40 713.13 0.00 0.00 0.00 317.73
Selajdin Rexhepi 811066788 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 -345.40 615.64 0.00 -5.28 12.50 277.46
" ZERO8 " SH.P.K. 600375168 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 -224.09 570.50 0.00 -289.27 900.79 957.93
"URBAN 029" SH.P.K. 600353502 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 449.04 375.00 -166.53 270.49 0.00 0.00 0.00 553.00
Fitim Hasani B.I. 810428583 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 -150.00 302.56 0.00 0.00 0.00 152.56
TAFF-MED SH.P.K. 810830598 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 302.84 0.00 -135.90 140.01 94.42 16.52 11.94 429.83
N.T.SH. " Euro Com " 811338864 PRISHTINË 2 OBILIQ Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 -90.31 155.56 0.00 0.00 6.10 71.35
P.P. ,, IDEA '' 600924519 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 0.00 0.00 -75.79 151.32 17.00 -17.71 48.19 123.01
Zojë Osmani B.I. 810222216 GJAKOVË GJAKOVË Individual 178.58 0.00 -59.47 113.20 0.00 2.50 1.63 236.44
Lirije Ilazi 811058082 FERIZAJ FERIZAJ Individual 4,415.22 0.00 -56.36 -149.66 856.50 108.34 75.24 5,249.28
Refki Sallauka B.I. 811035527 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 0.00 0.00 -39.36 42.65 0.00 0.00 0.00 3.29

Totali: 28794