EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
KOSOVO ELECTRICITY SUPPLY COMPANY J.S.C. 811288887 DTM PRISHTINË Shoqëri akcionare 167,946.49 0.00 -126,893.81 -41,049.20 0.00 0.00 0.00 3.48
CENI GROUP SH.P.K. 811184564 GJILAN PARTESH SH.P.K. 1,830.45 0.00 -6,309.40 4,723.48 0.00 0.00 0.00 244.53
" SI.SI-AL " SH.P.K.-DEGA NË KOSOVÊ 600700836 PRISHTINË 3 PRISHTINË Kompani e huaj 1,869.35 0.00 -2,645.76 5,465.46 0.00 0.00 0.00 4,689.05
BP - HOME INVEST SH.P.K. 810815491 DTM PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 -2,099.55 2,144.32 0.00 0.00 0.00 44.77
Arton Geci B.I. 811270420 MITROVICË SKENDERAJ Individual 4,654.75 500.00 -1,126.30 3,794.32 0.00 -436.00 1,231.54 8,118.31
Zyra për Përkthime " Merkuri " 600494281 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 -760.87 1,525.67 -2.78 -35.00 122.72 849.74
Arton Nika B.I. 810365181 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 -574.30 671.94 0.00 0.00 0.00 97.64
AGNESA MARKET SH.P.K. 810774887 DTM PODUJEVË SH.P.K. 0.00 0.00 -395.40 713.13 0.00 0.00 0.00 317.73
Selajdin Rexhepi 811066788 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 -345.40 615.64 0.00 -5.28 12.50 277.46
" ZERO8 " SH.P.K. 600375168 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 -224.09 570.50 0.00 -289.27 900.79 957.93
"URBAN 029" SH.P.K. 600353502 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 449.04 375.00 -166.53 270.49 0.00 0.00 0.00 553.00
Fitim Hasani B.I. 810428583 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 -150.00 302.56 0.00 0.00 0.00 152.56
Qemajl Morina B.I. 810595019 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 1,559.38 0.00 -97.98 423.81 600.00 -16.00 156.65 2,625.86
N.T.SH. " Euro Com " 811338864 PRISHTINË 2 OBILIQ Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 -90.31 155.56 0.00 0.00 6.10 71.35
Zojë Osmani B.I. 810222216 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 -76.79 101.96 0.00 2.50 1.63 29.30

Totali: 28586