EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
KOSOVO ELECTRICITY SUPPLY COMPANY J.S.C. 811288887 DTM PRISHTINË Shoqëri akcionare 167,946.49 0.00 -126,893.81 -41,049.20 0.00 0.00 0.00 3.48
CENI GROUP SH.P.K. 811184564 GJILAN PARTESH SH.P.K. 1,380.00 0.00 -3,200.00 1,931.56 0.00 0.00 0.00 111.56
" SI.SI-AL " SH.P.K.-DEGA NË KOSOVÊ 600700836 PRISHTINË 3 PRISHTINË Kompani e huaj 1,869.35 0.00 -2,645.76 5,517.09 0.00 0.00 0.00 4,740.68
Arton Nika B.I. 810365181 MITROVICË MITROVICË Individual 984.43 0.00 -1,530.30 596.04 0.00 6.00 3.90 60.07
Zyra për Përkthime " Merkuri " 600494281 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 -760.87 1,525.67 -2.78 -35.00 122.72 849.74
AGNESA MARKET SH.P.K. 810774887 DTM PODUJEVË SH.P.K. 0.00 0.00 -395.40 713.13 0.00 0.00 0.00 317.73
Selajdin Rexhepi 811066788 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 -345.40 615.64 0.00 -5.28 12.50 277.46
" ZERO8 " SH.P.K. 600375168 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 -224.09 570.50 0.00 -289.27 900.79 957.93
Bislim Prekoroxha B.I. 811307645 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 -215.40 420.00 0.00 -183.13 319.53 341.00
"URBAN 029" SH.P.K. 600353502 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 449.04 375.00 -166.53 270.49 0.00 0.00 0.00 553.00
N.T.SH. " Euro Com " 811338864 PRISHTINË 2 OBILIQ Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 -90.31 155.56 0.00 0.00 6.10 71.35
Zojë Osmani B.I. 810222216 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 -76.79 101.96 0.00 7.32 4.77 37.26
P.P. ,, IDEA '' 600924519 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 0.00 0.00 -75.79 156.40 17.00 -17.71 49.59 129.49
Refki Sallauka B.I. 811035527 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 0.00 0.00 -39.36 42.65 0.00 0.00 0.00 3.29
Lirije Ilazi 811058082 FERIZAJ FERIZAJ Individual 4,415.22 0.00 -35.36 -134.40 856.50 113.82 86.38 5,302.16

Totali: 28782