EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
CARTA ISNARDO S.P.A. 601325435 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 0.00 0.00 0.00 0.00 34,378.20 8,621.64 73,782.09 116,781.93
SH.A. MODELI-COMERC 601323091 GJAKOVË GJAKOVË Shoqëri akcionare 11,565.66 0.00 10,128.88 29,803.11 0.00 0.00 0.00 51,497.65
"ENERGJIA E GJELBERT"SH.A. 600840963 MITROVICË MITROVICË Shoqëri akcionare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.60 3.15 15.75
NIC AUTOMOTIVE SH.A. 600297867 PRISHTINË 2 OBILIQ Shoqëri akcionare 2,173.73 0.00 416.94 984.35 2,687.90 336.40 1,117.80 7,717.12
" LUMI DESIGN " SH.P.K. 601119820 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Shoqëri akcionare 105.66 125.00 140.58 44.70 295.38 38.92 115.92 741.16
Kome. banka a.d.-Beog.-Filijala u Mitrovici 600134390 MITROVICË MITROVICË VERIORE Shoqëri akcionare 0.00 0.00 0.00 0.00 -107.22 78.84 55.17 26.79
N.B.I. RAHOVECI 600622428 PRIZREN 2 RAHOVEC Shoqëri akcionare 521,658.79 0.00 215,284.24 1,248,664.14 203,851.29 34,634.98 415,310.14 2,639,403.58
" KosovaCard " SH.A. 600526612 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 38,785.86 125.00 30,505.61 58,478.62 1,659.88 1,414.50 3,163.45 134,007.92
" MEFI " SH.A. 600489886 PRISHTINË 3 PRISHTINË Shoqëri akcionare 33,236.93 664.80 24,782.10 27,679.22 0.00 0.00 0.00 85,698.25
AEROPORTI NDËRKOMBËTAR I PRISHTINËS-KONTROLLI AJROR"ADEM JASHARI"SH.A. 600052964 PRISHTINË 3 LIPJAN Shoqëri akcionare 26,454.45 0.00 3,655.09 9,004.52 107,830.02 13,140.99 36,650.90 196,735.97
K. R. U. " HIDROREGJIONI JUGOR " SH.A. 600349395 PRIZREN 1 PRIZREN Shoqëri akcionare 291,274.94 3,000.00 108,529.87 91,056.61 0.00 0.00 0.00 490,861.42
K.H.T. KOSOVA 600632469 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 185,315.63 0.00 365,909.80 2,817,958.59 0.00 102,307.65 786,389.14 4,257,880.81
TEHNOBURIMI D.D. 810548307 MITROVICË MITROVICË Shoqëri akcionare 21,006.44 0.00 1,393.88 905.95 9,645.96 534.33 347.33 33,833.89
Lola Fabrika Otkovka DD Lesak 600533576 MITROVICË LEPOSAVIQ Shoqëri akcionare 0.00 125.00 125.00 0.00 1,632.00 0.00 0.00 1,757.00
" Wind Power " SH.A. 811250951 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Shoqëri akcionare 2,163.66 0.00 224.88 208.28 3,803.48 410.64 395.57 7,206.51

Totali: 29050