EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" PACK - AL " SH.A 600696598 PEJË PEJË Shoqëri akcionare 8,914.28 0.00 2,109.02 2,857.47 0.00 0.00 0.00 13,880.77
SH.P.K. 1 MAJI 600532114 PRIZREN 2 RAHOVEC Shoqëri akcionare 3,636.77 125.00 5,001.49 6,849.38 14,622.30 6,682.03 29,958.92 66,750.89
,,Qendra Procesuese KosovaCard QPK" SH.A. 600527222 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 72,732.68 125.00 46,251.87 90,066.14 7,628.96 4,378.23 11,894.11 232,951.99
CARTA ISNARDO S.P.A. 601325435 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 0.00 0.00 0.00 0.00 34,378.20 8,621.64 73,335.15 116,334.99
" KosovaCard " SH.A. 600526612 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 38,785.86 125.00 30,505.61 58,477.38 1,659.88 1,414.50 3,141.85 133,985.08
SH.A. MODELI-COMERC 601323091 GJAKOVË GJAKOVË Shoqëri akcionare 11,565.66 0.00 10,128.88 29,652.75 0.00 0.00 0.00 51,347.29
"ENERGJIA E GJELBERT"SH.A. 600840963 MITROVICË MITROVICË Shoqëri akcionare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.60 3.15 15.75
NIC AUTOMOTIVE SH.A. 600297867 PRISHTINË 2 OBILIQ Shoqëri akcionare 2,173.73 0.00 416.94 956.07 2,687.90 336.40 1,082.86 7,653.90
" LUMI DESIGN " SH.P.K. 601119820 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Shoqëri akcionare 105.66 125.00 140.58 43.26 295.38 38.92 112.14 735.94
Kome. banka a.d.-Beog.-Filijala u Mitrovici 600134390 MITROVICË MITROVICË VERIORE Shoqëri akcionare 0.00 0.00 0.00 0.00 -107.22 78.84 55.17 26.79
N.B.I. RAHOVECI 600622428 PRIZREN 2 RAHOVEC Shoqëri akcionare 521,658.79 0.00 215,284.24 1,242,743.66 203,851.29 34,634.98 412,661.94 2,630,834.90
" MEFI " SH.A. 600489886 PRISHTINË 3 PRISHTINË Shoqëri akcionare 37,527.52 664.80 24,782.10 27,247.14 0.00 0.00 0.00 89,556.76
K.H.T. KOSOVA 600632469 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 185,315.63 0.00 365,909.80 2,817,698.59 0.00 102,307.65 786,389.14 4,257,620.81
AEROPORTI NDËRKOMBËTAR I PRISHTINËS-KONTROLLI AJROR"ADEM JASHARI"SH.A. 600052964 PRISHTINË 3 LIPJAN Shoqëri akcionare 26,454.45 0.00 3,655.09 8,660.62 107,830.02 13,140.99 35,249.10 194,990.27
K. R. U. " HIDROREGJIONI JUGOR " SH.A. 600349395 PRIZREN 1 PRIZREN Shoqëri akcionare 149,441.19 0.00 107,836.13 351,073.27 0.00 0.00 0.00 608,350.59

Totali: 28794