EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.H.,,Fitimi" 600550463 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 42.38 125.00 289.01 78.34 237.66 148.44 180.59 976.42
Emrush Duraj 810288862 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 308.16 0.00 0.00 308.16
N.T.P."DONILI" 600728937 GJILAN VITI Individual 7.46 0.00 6.84 5.80 4.00 10.99 18.16 53.25
N.T.SH."FRIGO TEKNIK" 600581963 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 3,436.74 125.00 1,376.61 2,655.90 574.57 198.74 442.01 8,684.57
D.P.H. ,, FAST FOOD BANI " 600828133 FERIZAJ FERIZAJ Individual 526.79 0.00 97.99 281.89 699.40 157.25 344.51 2,107.83
N.SH. " Marketing Mix" 600137328 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 12,560.22 250.00 3,532.06 5,493.56 1,327.54 446.36 381.22 23,740.96
N.P.T."JONI" 600444111 PEJË PEJË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 72.50 21.74 219.24
D.P.H. " Radio Caffe " 600541941 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 480.00 0.00 0.00 480.00
N.T.P.,,Rogjer" 600567997 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.77 463.35 569.12
Zeki Sungur B.I. 810685050 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 39.60 0.00 0.00 39.60
D.P.T. " DRENUSHA.Z " 601261374 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 328.89 0.00 105.18 69.03 516.00 165.12 102.24 1,286.46
DPT,, Koha " 600556081 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 174.84 0.00 3.51 178.35
N.SH. " PEMISHTJA GRUDA" 600768777 MITROVICË SKENDERAJ Individual 50.60 0.00 27.84 21.22 100.00 60.00 43.76 303.42
N.T.SH. "L & ARTI" 600451265 GJILAN GJILAN Individual 6,631.37 0.00 2,588.61 6,711.24 6,445.86 1,729.00 4,038.06 28,144.14
N.N.SH."KUTLLOVCI-COM" 600512893 MITROVICË MITROVICË Individual 441.12 875.00 998.47 369.46 3,259.08 824.04 2,778.47 8,670.64

Totali: 28782