EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
S.T.R. "Marko" 600556411 MITROVICË ZVEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83 14.51 18.34
P.P. " GRATEKS - INŽENJERING " 601261697 MITROVICË ZVEÇAN Individual 81,036.69 250.00 40,858.76 21,496.03 5,648.93 2,755.18 1,382.15 153,177.74
Ratko Pavlovic B.I. 810698368 MITROVICË ZVEÇAN Individual 0.00 0.00 7.41 40.19 0.00 0.00 0.00 47.60
Ljubiša Rakic B.I. 811124239 MITROVICË ZVEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00 2.38 1.54 37.92
Samostalna Ugostiteljska Radnja " Vidovdan" 600554788 MITROVICË ZVEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 726.65 0.00 0.00 726.65
T.P.P. ,,Sokolica " 600555653 MITROVICË ZVEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.28 10.27 12.55
S.Z.R. " Ekstraplast " 600730726 MITROVICË ZVEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 76.99 0.00 1.62 78.61
O.D. " Zemeks " 601342380 MITROVICË ZVEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 1,713.98 0.00 0.00 1,713.98
G.P. " Z-D FINISH " 600938510 MITROVICË ZVEÇAN Individual 5,399.14 250.00 3,075.47 604.56 341.00 183.01 112.12 9,715.30
Ivica Gvozdic B.I. 810698441 MITROVICË ZVEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 223.80 0.00 0.00 223.80
P.M.P."BREST" 600595922 MITROVICË ZVEÇAN Individual 17,419.85 125.00 10,925.35 7,917.88 912.98 565.92 413.57 38,155.55
S.U.R. " Hajducki Konak " 600805983 MITROVICË ZVEÇAN Individual 4.40 0.00 0.16 0.12 20.00 9.80 1.69 36.17
''TANK 028'' D.O.O 601104293 MITROVICË ZVEÇAN SH.P.K. 10,328.92 2,000.00 6,057.01 3,344.78 0.00 0.00 0.00 19,730.71
FARMA "LAZA" 811330505 MITROVICË ZVEÇAN Individual 0.00 0.00 6.27 0.82 51.00 12.18 2.37 72.64
''S & S 028'' D.O.O. 601567342 MITROVICË ZVEÇAN SH.P.K. 13.05 0.00 23.28 4.12 68.00 34.68 11.00 154.13

Totali: 29050