EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.P.T. " Lira - M " 600075932 PEJË DEÇAN Individual 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
Xhafer Lekaj B.I. 810002402 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 3.76 0.48 0.00 0.00 0.00 4.24
D.P.Z." DINAMA " 600628062 PEJË DEÇAN Individual 70.29 0.00 3.50 2.30 51.00 2.55 1.65 131.29
Xhavit Mehaj B.I. 810202523 PEJË DEÇAN Individual 6.52 0.00 0.27 0.18 34.00 1.53 0.99 43.49
Xhevat Aliçkaj B.I. 810968183 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 3.37 2.19 0.00 0.00 0.00 5.56
Shemsidin Gigollaj B.I. 810967838 PRISHTINË 2 DEÇAN Individual 0.00 0.00 6.24 0.81 0.00 3.00 0.39 10.44
Valon H. Cacaj B.I. 810218603 PEJË DEÇAN Individual 0.02 0.00 4.80 3.12 0.00 3.74 0.66 12.34
ENGINEERING GROUP SH.P.K. 810218439 PEJË DEÇAN SH.P.K. 32.42 0.00 0.96 0.63 0.00 0.00 0.00 34.01
" INGconcept " SH.P.K. 810064642 PEJË DEÇAN SH.P.K. 0.01 0.00 24.64 3.20 0.00 14.35 1.87 44.07
N.T.SH." JETLIRI - U " 600622725 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 2.70 0.36 0.00 0.00 0.00 3.06
N.P.T."LIQEJT E GJERAVICËS" 600150271 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.56 1.66 4.22
Bujar Binakaj B.I. 601661607 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 4.36 0.56 0.00 5.20 0.68 10.80
Happy Nation SH.P.K. 810199407 PEJË DEÇAN SH.P.K. 0.00 0.00 10.90 2.48 0.00 0.00 0.00 13.38
Granit Beqaj B.I. 810220278 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 17.94 0.00 0.00 0.00 0.00 17.94
Ardian Nitaj B.I. 810964462 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.26 0.42 3.68

Totali: 28794