EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
KelKos Energy SH.P.K. 810796005 DTM DEÇAN SH.P.K. -623.62 0.00 632.01 6.61 0.00 0.00 0.00 15.00
N.T. '' SHAQA - MARKET '' 601244750 PEJË DEÇAN Individual 88.62 0.00 10.68 18.04 51.00 6.12 10.23 184.69
Zyra për Sherbime Juridike " Fidani - J. L. " 600181482 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 22.91 3.48 0.00 2.55 0.46 29.40
N.H. " TROFTA E JUNIKUT " 601140958 PEJË DEÇAN Individual 3,590.78 0.00 1,197.31 859.69 2,051.11 545.69 415.64 8,660.22
Kafeteria " Te Mulliri " 600163133 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 14.19 98.26 124.45
N.N." A Ramosaj" 600763561 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 3,341.65 0.00 789.60 4,131.25
D.P.Z. ,,DURIMI" 600854576 FERIZAJ DEÇAN Individual 68.85 0.00 8.28 22.38 0.00 0.00 0.00 99.51
Kujtim Cenaj 810967416 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 28.23 3.96 0.00 22.92 3.21 58.32
N.T.P. " Leotrimi " 600264791 PRISHTINË 1 DEÇAN Individual 40,223.80 5,125.00 36,989.60 72,393.56 4,345.54 3,195.84 8,442.94 165,591.28
D.P.H.,,Maturanti" 600248878 PEJË DEÇAN Individual 4,159.61 0.00 2,311.76 2,837.11 2,849.60 1,440.88 2,115.73 15,714.69
N.T.P. " BONITA - PLUS " 600430079 PEJË DEÇAN Individual 2,064.86 1,000.00 1,789.55 1,079.83 3,951.05 1,145.65 2,102.17 12,133.11
Qerim Jaha B.I. 810215443 PEJË DEÇAN Individual 71.37 125.00 133.52 23.85 1,551.77 17.52 49.06 1,847.09
N.T.SH. " Eni Intex " 600123632 PEJË DEÇAN Individual 165.48 0.00 20.30 77.06 270.00 33.50 129.45 695.79
N.T.SH. " Pro Studio " 600632287 PEJË DEÇAN Individual 564.45 925.00 1,116.48 369.24 1,654.40 120.96 226.57 4,052.10
Arbnore Shabanaj B.I. 810965428 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 3.76 0.94 0.00 3.90 0.98 9.58

Totali: 28782