EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
K.H.T. KOSOVA 600632469 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 185,315.63 0.00 365,909.80 2,817,958.59 0.00 102,307.65 786,389.14 4,257,880.81
N.B.I. RAHOVECI 600622428 PRIZREN 2 RAHOVEC Shoqëri akcionare 521,658.79 0.00 215,284.24 1,248,664.14 203,851.29 34,634.98 415,310.14 2,639,403.58
N.T.,,Niki" 600554605 GJILAN GJILAN Individual 744,190.44 1,250.00 535,948.84 1,055,827.16 15,603.00 10,272.79 23,407.69 2,385,249.92
AVOKAT KOLË PUKA 600379631 PEJË KLINË Individual 574,683.64 0.00 460,208.17 1,043,669.10 10,538.65 6,862.08 18,569.38 2,114,531.02
KOMPANIA REGJIONALE E MBETURINAVE EKOREGJIONI SH.A./REGIONAL WASTE COMPANY EKOREGJION 811324152 PRIZREN 1 PRIZREN Shoqëri akcionare 911,418.60 0.00 336,856.95 1,025,272.19 281,368.12 167,536.93 416,607.91 3,139,060.70
N.T.P. " Lerti - Com " 600306402 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 720,749.18 0.00 434,391.11 1,001,414.59 0.00 0.00 0.00 2,156,554.88
"BEN-AF" SH.P.K. 600148002 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 1,132,531.01 250.00 332,522.28 794,361.11 217,926.10 26,998.93 147,500.78 2,651,840.21
P.P. D.M.D. 600248357 FERIZAJ SHTËRPCË Individual 957,509.70 1,625.00 412,916.05 772,403.19 1,282.17 285.20 169.89 2,144,566.20
N.T.P."LONI" 600332829 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 458,420.56 375.00 317,120.25 710,484.62 10,366.25 6,150.35 15,924.50 1,518,466.53
N.T.,,Isa - Kom" 600539186 FERIZAJ FERIZAJ Individual 465,299.53 325.00 367,757.61 637,679.97 8,650.00 7,523.00 11,522.96 1,498,433.07
SH.A. TRASING 601327209 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare -22,143.11 0.00 167,259.10 622,264.95 0.00 8,666.45 34,326.28 810,373.67
MC COMMUNICATIONS SH.P.K. 600352083 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 549,940.71 0.00 448,664.42 568,184.04 10,484.80 4,637.40 9,944.00 1,591,855.37
N.P.I.SH.T. "ARDA REI" 600053368 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 686,228.61 500.00 264,286.28 500,924.80 1,623.00 194.88 647.96 1,453,905.53
N.T.T. " TONI-8 " 600577459 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 511,107.27 4,375.00 306,468.22 452,975.40 3,000.00 1,254.15 2,846.82 1,277,651.86
,,Swigh" Sh.p.k. 600367917 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 401,504.97 2,000.00 253,877.78 429,696.44 0.00 0.00 0.00 1,085,079.19

Totali: 29050