EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
KOSOVO ELECTRICITY SUPPLY COMPANY J.S.C. 811288887 DTM PRISHTINË Shoqëri akcionare 167,946.49 0.00 -126,893.81 -41,049.20 0.00 0.00 0.00 3.48
Ngrohtorja e Qytetit Termokos Sh.A. 810514829 DTM PRISHTINË Shoqëri akcionare 0.00 0.00 14,949.35 -788.27 0.00 0.00 0.00 14,161.08
Lirije Ilazi 811058082 FERIZAJ FERIZAJ Individual 4,415.22 0.00 -45.86 -142.03 856.50 113.82 80.81 5,278.46
S.T.R. ''MILOŠ I MARTA'' 601176234 MITROVICË LEPOSAVIQ Individual 44.40 0.00 27.26 -7.13 160.00 102.30 84.79 411.62
Agim R. Januzi B.I. 810440230 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 88.68 0.00 -9.31 -4.50 0.00 0.00 0.00 74.87
Muhamed Havziji B.I. 810457996 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 375.00 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375.00
Bajram H. Bajrami B.I. 810570540 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
" Diari " SH.P.K. 810775265 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
Mustaf Berisha B.I. 810628638 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.66 5.66
'' MANATE '' SH.P.K. 810184937 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
" ATA GROUP " SH.P.K. 810184119 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 4.52 1.21 25.73
Ardi SH.P.K. 810517089 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
" AURIS " SH.P.K. 601625330 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
" Point Computers " SH.P.K. 601196852 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 71.10 0.00 0.00 0.00 0.00 71.10
TREVENTI GROUP SH.P.K. 810843997 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 36.30 0.00 0.00 0.00 0.00 36.30

Totali: 28586