EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
KOSOVO ELECTRICITY SUPPLY COMPANY J.S.C. 811288887 DTM PRISHTINË Shoqëri akcionare 167,946.49 0.00 -126,893.81 -41,049.20 0.00 0.00 0.00 3.48
Ngrohtorja e Qytetit Termokos Sh.A. 810514829 DTM PRISHTINË Shoqëri akcionare 0.00 0.00 14,949.35 -788.27 0.00 0.00 0.00 14,161.08
Lirije Ilazi 811058082 FERIZAJ FERIZAJ Individual 4,415.22 0.00 -56.36 -149.66 856.50 108.34 75.24 5,249.28
S.T.R. ''MILOŠ I MARTA'' 601176234 MITROVICË LEPOSAVIQ Individual 44.40 0.00 27.26 -7.28 160.00 102.30 83.75 410.43
Agim R. Januzi B.I. 810440230 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 88.68 0.00 -9.31 -4.83 0.00 0.00 0.00 74.54
Konto Audit SH.P.K. 810852211 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 62.40 0.00 0.00 0.00 0.00 62.40
D.SH. " DA'ART-PICTURE " 600495883 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 221.40 0.00 0.00 0.00 0.00 221.40
Musli Ibrahimi 810288549 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
" Lykens M2 Design " SH.P.K. 601080922 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 25.89 0.00 0.00 0.00 0.00 25.89
"NAIM A. GASHI" SH.P.K. 810055443 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 10.88 0.00 0.00 0.00 0.00 10.88
N.T. " Fidani " 600067161 PEJË ISTOG Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 1.00 0.65 21.65
FRONTONLINE 810871469 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 150.84 0.00 0.00 0.00 0.00 150.84
D.P.Z. " LARGLINDA " 600580361 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.45 0.30 9.75
Besim H. Syla 810539223 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00
" KOPAONIK " D.O.O. 601207229 MITROVICË LEPOSAVIQ SH.P.K. 0.00 0.00 65.07 0.00 0.00 0.00 0.00 65.07

Totali: 28794