EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
ECCOBET SH.P.K. 810873043 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 57,958.97 176,000.00 178,891.90 1,879.72 926.00 41.67 27.09 239,725.35
N.SH.H. " PLANET WIN 365 " 600170972 GJILAN GJILAN Ortakëria e përgj. 440.65 74,117.00 74,258.08 94.68 525.00 171.37 113.41 75,603.19
" LAS VEGAS 2 " SH.P.K. 601628566 PRISHTINË 3 LIPJAN SH.P.K. 0.00 70,603.50 70,603.50 0.00 0.00 0.00 0.00 70,603.50
ProBet 810875601 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 2,845.04 66,000.00 66,386.42 169.83 2,500.00 424.00 156.36 72,481.65
" STAR - BET " SH.P.K. 601703847 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 62,000.00 62,133.65 34.19 0.00 0.00 0.00 62,167.84
" Union Bet " SH.P.K. 810027187 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 12,832.39 53,000.00 54,277.07 548.36 2,045.97 263.47 180.90 70,148.16
N.SH. " FAKI " 600623690 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00
"Eurobest Kosova" SH.A. 600328802 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 145,456.21 37,250.00 136,512.81 200,128.69 0.00 0.00 0.00 482,097.71
" EUROLLOTO " SH.P.K. 600422787 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 51,569.80 33,250.00 38,460.70 1,752.82 0.00 114.90 74.68 91,972.90
AGIM DEVQA B.I. 601546049 FERIZAJ FERIZAJ Individual 47.58 33,000.00 33,005.64 9.99 102.00 12.24 21.54 33,198.99
N.T.P. " BLERI - D " 600733671 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 59,839.55 32,278.07 63,947.23 16,864.67 8,082.01 2,985.19 2,525.28 154,243.93
SUPER BAST SH.P.K. 810823676 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 5,499.86 32,000.00 32,275.00 178.75 0.00 0.00 0.00 37,953.61
Slaviša Rakocevic I.B. 810041236 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
Internet Cafe " Xhimi-A" 601358460 GJILAN GJILAN Individual 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 1,110.00 0.00 0.00 31,110.00
PËRPARIM PËRVETICA B.I. 601554901 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 24,883.00 24,883.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,883.00

Totali: 28794