EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
ECCOBET SH.P.K. 810873043 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 58,608.25 176,000.00 180,083.09 2,653.99 1,459.00 86.14 56.02 242,946.49
N.SH. "Toto Sport" 600058889 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 150,125.00 150,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,125.00
N.SH.H. " PLANET WIN 365 " 600170972 GJILAN GJILAN Ortakëria e përgj. 440.65 74,117.00 74,258.08 100.40 525.00 171.37 120.23 75,615.73
" STAR - BET " SH.P.K. 601703847 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 62,000.00 62,133.65 34.19 0.00 0.00 0.00 62,167.84
" Union Bet " SH.P.K. 810027187 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 12,832.39 53,000.00 54,513.29 715.16 2,045.97 274.91 207.48 70,589.20
N.SH. " FAKI " 600623690 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00
"Eurobest Kosova" SH.A. 600328802 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 145,456.21 37,250.00 136,512.81 200,128.69 0.00 0.00 0.00 482,097.71
AGIM DEVQA B.I. 601546049 FERIZAJ FERIZAJ Individual 47.58 33,000.00 33,005.64 10.61 102.00 12.24 22.86 33,200.93
N.T.P. " BLERI - D " 600733671 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 59,839.55 32,278.07 63,947.23 16,864.67 8,082.01 2,985.19 2,525.28 154,243.93
SUPER BAST SH.P.K. 810823676 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 5,499.86 32,000.00 32,385.00 250.25 0.00 0.00 0.00 38,135.11
Slaviša Rakocevic I.B. 810041236 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
Internet Cafe " Xhimi-A" 601358460 GJILAN GJILAN Individual 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 1,110.00 0.00 0.00 31,110.00
" INSOMNIA CAFFE " SH.P.K. 810112764 GJILAN GJILAN SH.P.K. 21.00 23,000.00 23,001.98 1.26 105.00 11.25 8.85 23,149.34
" LOTO GZIMI " SH.P.K. 810061771 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00
N.T. "TEG TOBACCO" 600221105 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 67,715.38 21,653.35 54,849.52 17,933.83 0.00 0.00 0.00 140,498.73

Totali: 29050