EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Emrush Duraj 810288862 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 308.16 0.00 0.00 308.16
N.T.P."DONILI" 600728937 GJILAN VITI Individual 7.46 0.00 6.84 5.80 4.00 10.99 18.16 53.25
D.P.H. ,, FAST FOOD BANI " 600828133 FERIZAJ FERIZAJ Individual 526.79 0.00 97.99 281.89 699.40 157.25 344.51 2,107.83
" ECO CONSULT " SH.P.K. 600936332 PRISHTINË 2 GLLOGOC SH.P.K. 1,111.93 0.00 168.77 86.51 475.00 48.00 39.52 1,929.73
D.P.H. " Radio Caffe " 600541941 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 480.00 0.00 0.00 480.00
N.T.P.,,Rogjer" 600567997 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.77 463.35 569.12
Zeki Sungur B.I. 810685050 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 39.60 0.00 0.00 39.60
D.P.T. " DRENUSHA.Z " 601261374 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 328.89 0.00 105.18 69.03 516.00 165.12 102.24 1,286.46
DPT,, Koha " 600556081 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 174.84 0.00 3.51 178.35
N.SH. " PEMISHTJA GRUDA" 600768777 MITROVICË SKENDERAJ Individual 50.60 0.00 27.84 21.22 100.00 60.00 43.76 303.42
N.T.SH. "L & ARTI" 600451265 GJILAN GJILAN Individual 6,631.37 0.00 2,588.61 6,711.24 6,445.86 1,729.00 4,038.06 28,144.14
D.P.T. " Love " 600127379 FERIZAJ FERIZAJ Individual 20,285.80 0.00 12,351.34 28,024.61 2,973.42 1,363.11 4,555.62 69,553.90
N.SH.N. " Gëzimi " 600471982 PEJË ISTOG Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 222.43 0.00 0.00 222.43
N. T.P.N.Sh.,,Sharr Begi" 600322317 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 33,911.13 0.00 5.76 33,916.89
" ADO TRADE " SH.P.K. 600464523 MITROVICË SKENDERAJ SH.P.K. 1,581.65 0.00 344.21 582.55 317.00 38.50 160.63 3,024.54

Totali: 29050