EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Hekuran Demaj B.I. 811341354 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.90 0.70 4.60
Enver Iseni B.I. 811341099 FERIZAJ FERIZAJ Individual 628.20 0.00 194.43 158.32 255.00 80.58 59.46 1,375.99
Hamdi Podvorica B.I. 811340976 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 3.60 0.00 0.44 0.22 0.00 0.00 0.00 4.26
N.P.Sh. " Lili Comerc " 811340942 PEJË DEÇAN Individual 0.00 750.00 750.00 0.00 824.23 0.00 119.52 1,693.75
NTSh,, A & Com " 811340918 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.10 0.66 5.76
Danilo Mihajlovic B.I. 811340794 MITROVICË MITROVICË VERIORE Individual 0.00 0.00 2.64 0.72 0.00 6.63 1.65 11.64
D.P.T. "Gala 2" 811340570 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 3.60 4.62 0.00 4.03 2.58 14.83
Gazmend Ratkoceri B.I. 811340471 PRISHTINË 1 LIPJAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 118.07 0.00 2.25 120.32
Sanije M. Gjocaj B.I. 811340413 PEJË PEJË Individual 628.03 625.00 1,113.42 252.51 351.00 283.14 109.50 2,737.60
Sami F. Berisha B.I. 811340273 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 3,324.00 0.00 592.17 133.76 0.00 0.00 0.00 4,049.93
Nijazi Basha B.I. 811340249 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 234.60 0.00 24.07 18.36 1,190.00 120.40 93.84 1,681.27
Fisnik Haskaj B.I. 811340223 PEJË PEJË Individual 12.10 0.00 1.44 3.12 45.00 5.40 11.55 78.61
Shpetim Bokshi B.I. 811340207 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 49.57 0.00 2.25 51.82
Hajrush Nuhiu B.I. 811340140 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 607.40 70.56 151.09 954.05
Xhemajl H. Zeneli B.I. 811340091 MITROVICË MITROVICË Individual 26.08 0.00 3.12 6.31 0.00 0.00 0.00 35.51

Totali: 28794