EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Adem N. Berisha B.I. 811351973 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Luke Lanej B.I. 811351965 FERIZAJ FERIZAJ Individual 1,463.73 0.00 290.19 1,783.44 780.00 546.15 1,261.42 6,124.93
Elmaz Topalli B.I. 811351767 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.10 1.28 6.38
Shpresa Shallci B.I. 811351303 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 6,822.13 0.00 1,528.32 2,338.40 8,646.33 1,389.95 2,347.13 23,072.26
Urfet Sulejmani B.I. 811351254 FERIZAJ FERIZAJ Individual 128.92 0.00 15.20 104.10 535.70 76.34 82.59 942.85
Gjem Thaqi B.I. 811351147 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.68 13.17 16.85
Gani J. Krasniqi B.I. 811350850 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 4.55 0.59 0.00 0.00 0.00 5.14
ORDINANCA SPECIALISTIKE E MJEKËSISË FAMILJARE O.S."DOZA" 811350652 GJILAN VITI Individual 457.45 0.00 36.40 22.80 0.00 0.00 0.00 516.65
Kasum Veliu B.I. 811350454 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 24.06 0.00 2.88 9.97 0.00 0.00 0.00 36.91
Ramiz Ri. Gashi B.I. 811350347 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.64 0.66 3.30
N.SH.T. " LINDA TAXI " 811350058 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 329.12 0.00 41.78 55.11 255.00 33.15 41.61 755.77
Ismajl Sylejmani B.I. 811349655 FERIZAJ FERIZAJ Individual 8.80 0.00 1.96 0.84 40.00 8.80 3.64 64.04
Hajzer M. Thaçi B.I. 811349556 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 3.51 2.25 44.76
Besim Sh. Brahimi B.I. 811349514 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 125.00 150.96 4.48 0.00 14.28 3.18 172.90
N.N. " B- INGconstruction " 811349358 GJILAN GJILAN Individual 893.62 0.00 151.94 52.29 0.00 0.00 0.00 1,097.85

Totali: 28586