EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Arif Avdi B.I. 811361881 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.84 21.68 28.52
Luljeta Ibraj B.I. 811361609 PEJË PEJË Individual 10.28 0.00 1.20 7.74 0.00 0.00 0.00 19.22
Sabidin Shala B.I. 811361310 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 104.76 0.00 4.49 2.88 16.60 0.00 0.00 128.73
Flutra S. Kelmendi B.I. 811360859 PEJË PEJË Individual 76.71 0.00 11.64 14.53 90.00 13.14 18.19 224.21
FITIM HASANI B.I. 811359852 MITROVICË VUSHTRRI Individual 2,194.79 250.00 530.39 363.13 2,889.57 394.80 598.00 6,970.68
Luan Ruli B.I. 811359505 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 217.19 0.00 0.00 217.19
Burim Sh. Maliqi B.I. 811359480 FERIZAJ FERIZAJ Individual 515.13 0.00 62.28 144.26 1,159.48 139.08 257.65 2,277.88
Erduhan Koqani B.I. 811359472 PEJË PEJË Individual 0.01 0.00 308.33 46.67 0.00 0.00 0.00 355.01
Trgovinsko Preduzece " EUROKOMERC " 811359464 MITROVICË LEPOSAVIQ Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
Alban I. Asllani B.I. 811359381 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 133.00 0.00 0.00 133.00
Afrim Bega B.I. 811359224 FERIZAJ FERIZAJ Individual 5.70 0.00 2.76 0.52 0.00 0.00 0.00 8.98
Abdullah Z. Zeneli B.I. 811358945 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 3.16 0.41 0.00 0.00 0.00 3.57
Natyra Spahija B.I. 811358359 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 48.72 0.00 1.96 1.28 0.00 3.40 0.44 55.80
Shefqet Behramaj B.I. 811357583 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 129.24 0.00 5.16 3.36 22.23 2.37 1.54 163.90
Haki Bislimi B.I. 811357525 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 93.60 0.00 0.00 93.60

Totali: 28782