EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Öskan Mazrek B.I. 811010016 PRIZREN 2 MAMUSHË Individual 0.00 0.00 37.21 0.00 0.00 1.95 1.27 40.43
ËMBËLTORE " HAVANA " SH.P.K. 810031427 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Çlirim Kadriu B.I. 810140442 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 76.59 0.00 7.70 5.00 39.00 3.90 2.50 134.69
Çlirim Gashi B.I. 810087082 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 3.76 0.48 0.00 3.90 0.50 8.64
Çlerim Demaj B.I. 601741730 PEJË KLINË Individual 766.04 0.00 78.01 70.90 817.42 79.49 67.71 1,879.57
Çerdhe për Fëmijë "DAGIS CENTER" SH.P.K. 810550922 MITROVICË MITROVICË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.55 0.46 4.01
Çendresa Saliaga B.I. 810771099 PEJË PEJË Individual 631.80 0.00 90.52 70.82 312.00 49.14 38.22 1,192.50
Çelë Lamaj B.I. 811007360 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 55.80 0.00 2.24 1.44 76.00 3.04 1.96 140.48
Çazim Kovaqi 810595407 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 11.66 11.34 0.00 0.00 0.00 23.00
Çazim Baymak 811010305 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 59.96 0.00 4.20 2.73 0.00 0.00 0.00 66.89
Çaush Dobra 811015610 MITROVICË SKENDERAJ Individual 6.52 0.00 0.28 0.16 34.00 1.36 0.88 43.20
Çagdas tarkan Kaya B.I. 811268574 GJILAN GJILAN Individual 627.75 0.00 78.61 86.61 2,092.12 298.35 343.81 3,527.25
ÇLIRIM VISHAJ B.I. 810055641 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 8.28 1.44 0.00 8.58 1.50 19.80
ÇERDHE FËMIJËSH IBT EMIN DURAKU 600378287 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 1.92 37.62 55.54
ÇAZIM MAZREKU B.I. 601654925 PRIZREN 2 MAMUSHË Individual 9.78 0.00 1.08 1.64 51.00 6.12 9.02 78.64

Totali: 28782