EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Öskan Mazrek B.I. 811010016 PRIZREN 2 MAMUSHË Individual 0.00 0.00 37.21 0.00 0.00 1.95 1.27 40.43
ËMBËLTORE " HAVANA " SH.P.K. 810031427 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Çlirim Kadriu B.I. 810140442 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 76.59 0.00 6.16 4.00 39.00 3.12 2.00 130.87
Çlirim Gashi B.I. 810087082 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 3.76 0.48 0.00 3.90 0.50 8.64
Çlerim Demaj B.I. 601741730 PEJË KLINË Individual 664.88 0.00 69.85 59.48 698.42 67.96 55.31 1,615.90
Çerdhe për Fëmijë "DAGIS CENTER" SH.P.K. 601627683 MITROVICË MITROVICË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.55 0.46 4.01
Çazim Kovaqi 810595407 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 11.66 11.34 0.00 0.00 0.00 23.00
Çazim Baymak 811010305 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 59.96 0.00 3.00 1.95 0.00 0.00 0.00 64.91
Çagdas tarkan Kaya B.I. 811268574 GJILAN GJILAN Individual 495.85 0.00 70.82 76.34 2,042.12 286.89 307.93 3,279.95
ÇLIRIM VISHAJ B.I. 810055641 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 8.28 1.44 0.00 8.58 1.50 19.80
ÇERDHE FËMIJËSH IBT EMIN DURAKU 600378287 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 1.92 37.42 55.34
ÇENDRESA SEJDIJA B.I. 601533187 PEJË PEJË Individual 536.58 0.00 80.58 61.23 273.00 45.63 33.72 1,030.74
ÇAZIM MAZREKU B.I. 601654925 PRIZREN 2 MAMUSHË Individual 9.78 0.00 1.08 1.52 51.00 6.12 8.36 77.86
ÇAO SH.P.K. 811046516 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 7.94 0.00 0.96 1.45 0.00 0.00 0.00 10.35
¿.F. CVILEN KOKA 810089666 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 0.00 0.00 270.00

Totali: 28541