EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
EURO TENDA SH.P.K. 811289611 PEJË KLINË SH.P.K. 4.40 0.00 0.30 0.09 20.00 1.40 0.39 26.58
D.P.H. " SHPELLA 4 " 601563027 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 3.26 0.00 0.36 0.54 17.00 2.04 2.97 26.17
NDERIM HOTI B.I. 810051160 PRIZREN 1 RAHOVEC Individual 321.80 0.00 24.91 16.18 68.00 5.44 3.52 439.85
Rifat Elezi B.I. 601491228 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 7.44 7.20 0.00 5.61 5.94 26.19
" BE-Industries " SH.P.K. 601627592 PRIZREN 2 RAHOVEC SH.P.K. 385.05 0.00 46.20 83.15 20.00 2.40 4.59 541.39
" ALKOM " SH.P.K. 600869103 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 20.23 17.87 0.00 0.00 0.00 38.10
" Aurora Food " SH.P.K. 601354385 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
" BOTA PRESS " SH.P.K. 601061427 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 107.26 0.00 12.84 12.31 732.00 100.99 94.25 1,059.65
" Braha Group " Sh.P.K. 601726675 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 0.00 0.00 10.14 1.44 0.00 63.24 9.24 84.06
" Ceramic Design " SH.P.K. 601069851 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 1,748.19 0.00 402.26 657.64 70.00 14.65 26.26 2,919.00
" Durmishi i" SH.P.K. 810158411 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 4.40 0.00 4.24 0.63 20.00 1.60 0.52 31.39
" FIDI " SH.P.K. 601578894 MITROVICË MITROVICË SH.P.K. 19,606.46 0.00 2,491.46 2,317.04 11,854.00 1,633.73 1,706.58 39,609.27
" KAONËT " SH.P.K. 601156517 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 761.60 0.00 91.44 222.74 0.00 0.00 0.00 1,075.78
" Modeli - A " SH.P.K. 601657573 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 439.92 125.00 253.82 66.28 51.00 4.76 3.08 818.86
" NISI " SH.P.K. 601061196 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 3,018.36 0.00 1,090.57 1,199.00 165.40 26.01 74.02 5,573.36

Totali: 28794