EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
AL DEKOR SH.P.K. 811300673 PEJË KLINË SH.P.K. 39.70 0.00 1.80 1.17 140.00 6.30 4.14 193.11
EURO TENDA SH.P.K. 811289611 PEJË KLINË SH.P.K. 176.96 0.00 7.43 4.79 140.00 7.40 4.29 340.87
D.P.H. " SHPELLA 4 " 601563027 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 3.26 0.00 0.36 0.58 17.00 2.04 3.19 26.43
NDERIM HOTI B.I. 810051160 PRIZREN 1 RAHOVEC Individual 321.80 0.00 31.35 20.36 68.00 6.12 3.96 451.59
Rifat Elezi B.I. 601491228 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 7.44 7.20 0.00 5.61 5.94 26.19
" BE-Industries " SH.P.K. 601627592 PRIZREN 2 RAHOVEC SH.P.K. 385.05 0.00 46.20 88.17 20.00 2.40 4.85 546.67
" N1 Prishtina " L.L.C. 601185889 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 215.74 10.80 7.00 233.54
" ALKOM " SH.P.K. 600869103 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 20.23 17.87 0.00 0.00 0.00 38.10
" Aurora Food " SH.P.K. 601354385 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
" BOTA PRESS " SH.P.K. 601061427 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 107.26 0.00 12.84 13.71 732.00 102.34 104.79 1,072.94
" Braha Group " Sh.P.K. 601726675 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 0.00 0.00 10.14 1.44 0.00 63.24 9.24 84.06
" Ceramic Design " SH.P.K. 601069851 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 1,748.19 0.00 402.26 680.36 70.00 14.65 27.16 2,942.62
" Durmishi i" SH.P.K. 810158411 PRISHTINË 1 PODUJEVË SH.P.K. 188.49 0.00 19.23 5.52 60.00 6.20 1.95 281.39
" FIDI " SH.P.K. 601578894 MITROVICË MITROVICË SH.P.K. 28,902.27 2,000.00 7,712.34 4,876.91 12,311.00 1,710.86 1,874.17 57,387.55
" KAONËT " SH.P.K. 601156517 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 761.60 0.00 91.44 232.64 0.00 0.00 0.00 1,085.68

Totali: 28782