EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Ramadan Mahmuti B.I. 810995459 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 2.32 0.74 0.00 0.00 0.00 3.06
D.P.T." WANG JUN " 600244024 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 2.70 0.36 0.00 0.00 0.00 3.06
" DSI " SH.P.K. 601624671 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 0.36 3.06
Burim H. Qerimi B.I. 811213420 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.86 1.20 3.06
Ilmi Ukëhaxhaj B.I. 810964610 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 2.70 0.36 0.00 0.00 0.00 3.06
ARDI HASANMETAJ B.I. 810122945 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 0.36 3.06
Skender Rexhepi B.I. 810644288 FERIZAJ KAÇANIK Individual 0.00 0.00 2.71 0.35 0.00 0.00 0.00 3.06
AMELA KASI B.I. 810059916 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 0.36 3.06
" Gift & Flower Shop " SH.P.K. 810160250 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 2.70 0.36 0.00 0.00 0.00 3.06
Visar Haxhibeqiri B.I. 810959877 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 2.70 0.36 0.00 0.00 0.00 3.06
ALBERINA SHALA B.I. 810002353 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 2.70 0.36 0.00 0.00 0.00 3.06
AVOKAT HAKI MAVRAJ B.I. 810148909 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 2.70 0.36 0.00 0.00 0.00 3.06
Nijazi M. Halili B.I. 810669749 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 2.72 0.35 0.00 0.00 0.00 3.07
N.SH. " GLOBAL ENGLISH LANGUAGE SCHOOL " 600782404 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 2.70 0.38 0.00 0.00 0.00 3.08
N.P. " AL - PE " 600199055 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 3.08 0.00 0.00 3.08

Totali: 29050