EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.P.T. " BURIMI - IDRIZI " 601241342 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.86 1.20 3.06
Visar Gorani 810770330 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 2.70 0.36 0.00 0.00 0.00 3.06
N.T.SH." JETLIRI - U " 600622725 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 2.70 0.36 0.00 0.00 0.00 3.06
Skender Rexhepi B.I. 810644288 FERIZAJ KAÇANIK Individual 0.00 0.00 2.71 0.35 0.00 0.00 0.00 3.06
AMELA KASI B.I. 810059916 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 0.36 3.06
" Gift & Flower Shop " SH.P.K. 810160250 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 2.70 0.36 0.00 0.00 0.00 3.06
AVOKAT VISAR HAXHIBEQIRI B.I. 601691183 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 2.70 0.36 0.00 0.00 0.00 3.06
N.P.T. "SHQIPONJA E LIRISË" 600306139 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 2.48 0.00 0.24 0.34 0.00 0.00 0.00 3.06
Xhevat Demiri B.I. 810262006 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 0.36 3.06
" INKS " SH.P.K. 601288154 PRIZREN 2 RAHOVEC SH.P.K. 0.00 0.00 1.81 1.26 0.00 0.00 0.00 3.07
Nijazi M. Halili B.I. 810669749 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 2.72 0.35 0.00 0.00 0.00 3.07
N.P. " AL - PE " 600199055 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 3.08 0.00 0.00 3.08
NISI 810747834 PEJË PEJË SH.P.K. 0.00 0.00 2.70 0.38 0.00 0.00 0.00 3.08
N.SH. " GLOBAL ENGLISH LANGUAGE SCHOOL " 600782404 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 2.70 0.38 0.00 0.00 0.00 3.08
Shpresa Zeqiri B.I. 810553059 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 2.72 0.36 0.00 0.00 0.00 3.08

Totali: 28794