EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
GRANITI 1 810976102 PRIZREN 2 PRIZREN SH.P.K. 0.00 0.00 4.85 3.15 0.00 0.00 0.00 8.00
"N.SH.T. ""Commit""" 600188933 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.36 0.44 3.80
D.P.H Piceria " Prestige " 600019831 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Bujar Sa. Hyseni B.I. 810772336 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00 6.25 4.05 135.30
Almir Abdyli B.I. 811206657 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 3.38 0.44 0.00 0.00 0.00 3.82
Arfije Gashi & Sylejman Sh Gashi 810773029 PEJË PEJË Ortakëria e përgj. 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
" Estetik " SH.P.K. 601042542 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 3.20 2.08 85.28
SELIM BERISHA B.I. 601590591 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 6.93 4.50 0.00 2.31 1.50 15.24
FATOS BYTYÇI B.I. 601619995 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 2.28 5.78
Enis Pllana B.I. 810921496 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 3.90 9.90
Milaim Myrtezani B.I. 811222629 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 1.95 4.95
Champion Sports SH.P.K. 810517443 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 15.11 9.81 0.00 0.00 0.00 24.92
D.P.Z." OLSA - LH " 600869286 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 2.55 1.65 55.20
Furra ARENA SH.P.K. 810751124 PEJË PEJË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 1.95 1.25 42.20
Gazmend H. Cakaj B.I. 811118969 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 2.46 1.61 0.00 0.00 0.00 4.07

Totali: 28541