EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Blerim M. Bunjaku B.I. 811210476 GJILAN GJILAN Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
D.P.H. Restaurant " Jeta " 600264642 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
AGROVIZIONI 810710716 PRISHTINË 3 LIPJAN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.25 1.46 3.71
" Gazeta Observer " SH.P.K. 810008509 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 8.51 0.54 0.36 9.41
N.T.P. " Agroprodukt VM " 601253537 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 7.58 4.92 0.00 2.53 1.64 16.67
XHAVIT NIKA B.I. 601661243 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 2.20 19.20
N.T.P."TONI-SM" 600580452 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 1.00 8.50
NNP CTA SH.P.K. 811322776 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 2.10 1.36 0.00 0.00 0.00 3.46
Eset Mati B.I. 811291450 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 4.50 0.59 0.00 7.50 0.98 13.57
AGRON SALIHU B.I. 810056730 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 7.38 4.80 0.00 2.46 1.60 16.24
" LAPSI 360 " SH.P.K. 810170407 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 6.52 4.24 0.00 0.00 0.00 10.76
FERDI SOFTA & ORTAKU O.P. 811011303 PRIZREN 2 PRIZREN Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 0.00 14.29 0.00 0.00 0.00 14.29
D.P.T. " NELI " 600726551 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 0.00 0.00 10.16 1.68 0.00 0.00 0.00 11.84
D.P.Z. Rrobaqepëse " NITA " 601272347 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 2.04 1.32 54.36
BLENDË MALOKU B.I 810130154 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 3.90 9.90

Totali: 28782