EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
LONA SHPED 810303892 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 16.20 0.00 0.00 0.00 0.00 16.20
D.P.Z. " Hugo " 600422688 FERIZAJ FERIZAJ Individual 137.52 0.00 6.72 4.38 81.00 3.90 2.55 236.07
METAL LAÇI 811182451 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 6,121.60 0.00 346.10 224.95 0.00 0.00 0.00 6,692.65
VELI COMERC SH.P.K. 811046962 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 3.17 2.06 0.00 0.00 0.00 5.23
" Lykens M2 Design " SH.P.K. 601080922 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 25.89 0.00 0.00 0.00 0.00 25.89
N.P.T."FLAKA PRODUKT" 600429759 FERIZAJ FERIZAJ Individual 716.01 0.00 28.64 18.60 0.00 0.00 0.00 763.25
Sami Salihu B.I. 810647331 FERIZAJ FERIZAJ Individual 5,275.60 1,250.00 3,966.16 1,146.09 5,361.70 1,965.36 1,003.08 18,717.99
RF Polissage SA 811051151 FERIZAJ FERIZAJ Kompani e huaj 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
Halil Lamallari B.I. 811295452 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
ADI SH.P.K. 810196560 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 11,591.32 0.00 999.55 649.70 0.00 0.00 0.00 13,240.57
N.T. " Dielli- L" 600040761 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 6.00 3.90 509.90
Bujar A. Ahmeti 811321182 FERIZAJ FERIZAJ Individual 778.78 0.00 134.06 87.16 0.00 0.00 0.00 1,000.00
N.T.SH."GUTA-" 600700993 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 3.60 2.32 50.92
N.P.T."ELZA" 600837811 FERIZAJ FERIZAJ Individual 4.50 0.00 0.45 0.27 0.00 0.00 0.00 5.22
" Restaurant Panorama Jezerc " SH.P.K. 810137712 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 47.06 0.00 3.84 2.40 42.00 3.36 2.16 100.82

Totali: 28541