EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
SIM LOGISTIC SH.A. 810551318 MITROVICË MITROVICË Shoqëri akcionare 30,307.89 0.00 3,946.68 2,477.22 19,208.43 3,550.58 2,655.37 62,146.17
Besim Demaj B.I. 811174739 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 208.56 0.00 5,019.85 1,067.79 4,786.72 3,507.50 2,974.86 17,565.28
Faton Bajraktari B.I. 810644155 FERIZAJ FERIZAJ Individual 17,630.69 0.00 8,438.83 2,122.25 9,904.00 3,455.19 2,567.67 44,118.63
N.T.SH." GRAND STUDIO " 600785565 PEJË PEJË Individual 5,528.20 625.00 3,824.17 1,186.74 6,553.64 3,454.11 1,639.67 22,186.53
N.T.P. " Renesansa - Impex " 600273693 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 16,421.58 0.00 11,566.26 17,306.67 5,787.50 3,437.20 6,597.22 61,116.43
N.T. "Cisterna Trans" 600482757 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 22,814.05 125.00 14,796.27 44,278.87 6,045.52 3,424.46 12,295.10 103,654.27
NTP,, Coca- Comm " 600339651 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual 130,307.45 0.00 103,502.77 129,139.88 5,451.98 3,418.94 4,852.31 376,673.33
N.T. " Elkom - V " 600094685 PEJË PEJË Individual 7,395.51 250.00 3,777.84 3,409.04 6,319.33 3,416.50 5,876.63 30,194.85
Higjena O.P. 810716045 PRISHTINË 3 LIPJAN Ortakëria e përgj. 14,828.30 0.00 7,049.22 5,165.20 7,412.00 3,409.55 2,606.82 40,471.09
N.N.P. " Melo " 600552576 GJILAN GJILAN Individual 27,475.52 1,750.00 19,033.08 27,007.67 5,525.21 3,395.74 5,715.61 88,152.83
N.T.P."ROJALL-INVEST" 600269741 FERIZAJ FERIZAJ Individual 60,116.90 0.00 39,087.05 114,527.06 5,685.01 3,375.46 11,645.70 234,437.18
S.U.R.,,Bording House" 600503868 FERIZAJ SHTËRPCË Individual 2,364.12 500.00 1,354.63 716.29 4,530.00 3,356.53 4,339.50 16,661.07
N.T.Sh.,,Egzoni" 600570502 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 443,572.59 1,500.00 307,488.41 408,389.93 5,649.94 3,349.77 5,285.09 1,173,735.73
JAKUP TAHIRI 600888301 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 108,657.62 500.00 67,860.34 36,570.84 5,400.00 3,348.00 2,191.80 224,028.60
Ndermarrja Tregtare Transportuese " .Bardhi " 600276340 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 17,671.25 250.00 5,283.05 14,528.76 11,859.20 3,284.71 10,263.41 62,890.38

Totali: 28586