EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.T. " Ret-Pharm " 600099875 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 1,166.59 0.00 0.00 1,166.59
D.P.T. " AM - Zherka " 600479100 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00 0.00 0.00 720.00
" MIT ELEKTRIKA " SH.P.K. 600429452 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 9,962.90 0.00 2,085.49 3,475.52 0.00 0.00 0.00 15,523.91
D.P.T. " Buti " 600559746 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 1,190.07 0.00 0.00 1,190.07
" YOU NAME IT " SH.P.K. 600583927 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 1,039.10 0.00 165.66 429.98 0.00 0.00 0.00 1,634.74
D.P.H. "Lyon" 600549490 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 328.46 0.00 11.85 340.31
D.P.T. " Arigoni " 600289773 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 106.08 375.00 387.72 54.62 184.82 0.00 0.14 733.38
" Krijesa e Re " Sh.p.k. 600311831 PEJË PEJË SH.P.K. 78.90 0.00 15.39 17.84 0.00 0.00 0.00 112.13
D.P.T. " Pëllumbi " 600550140 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 120.10 0.00 0.00 120.10
NTP,,Shala" 600585759 PRISHTINË 2 KAÇANIK Individual 5.40 0.00 0.60 3.62 0.00 0.00 0.00 9.62
D.P.SH."KENI" 600489050 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
N.N.P. " OMURI " 600673265 FERIZAJ FERIZAJ Individual 30.20 0.00 3.72 20.99 0.00 0.00 0.00 54.91
D.P.T.,,Dea" 600095196 PEJË PEJË Individual 29.50 0.00 3.84 11.64 0.00 0.00 0.00 44.98
Ndërmarrja Tregtare " Qëndrimi " 600560016 FERIZAJ KAÇANIK Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00 0.00 110.00
AGJENSIONI " EUROPA AGENTUR " 601025580 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 33.48 0.00 3.96 14.67 0.00 0.00 0.00 52.11

Totali: 28541