EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Iliri SH.P.K. 810495326 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 68.84 0.00 0.00 0.00 0.00 68.84
" Decom Trade - DD " SH.P.K. 601587267 PEJË PEJË SH.P.K. 0.00 0.00 3.52 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52
Hajrush B. Selmani 811316274 GJILAN VITI Individual 0.00 0.00 0.00 3.96 0.00 0.00 0.00 3.96
GES Plan 810814352 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 0.00 137.72 0.00 0.00 0.00 0.00 137.72
Qumështore Sharri SH.P.K. 810970998 PRIZREN 2 PRIZREN SH.P.K. 0.00 0.00 17.10 14.17 0.00 0.00 0.00 31.27
Auto Kaçandolli SH.P.K. 810532376 DTM PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 88.81 0.00 0.00 0.00 0.00 88.81
N.N.P."STRASEN+TIEFBAU" 600595154 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 2.17 1.07 0.00 0.00 0.00 3.24
N.P." SMART SHOP TV SHOPPING " 810908444 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 9.60 0.00 0.00 0.00 9.60
KIKA & CO SH.P.K. 810199184 PRISHTINË 3 GRAÇANICË SH.P.K. 0.00 0.00 48.20 0.00 0.00 0.00 0.00 48.20
AUTOPASION 810819758 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 40.68 0.00 0.00 0.00 0.00 40.68
" EB GROUP " SH.P.K. 600289799 MITROVICË MITROVICË SH.P.K. 0.00 0.00 45.46 0.00 0.00 0.00 0.00 45.46
Star Trade SH.P.K. 810496598 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 10.07 0.00 0.00 0.00 0.00 10.07
SDV - Com.- 1 SH.P.K. 810199621 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 27.99 0.00 0.00 0.00 0.00 27.99
Pharmex 810849903 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 4.50 2.88 0.00 0.00 0.00 7.38
" Quatro Trade " SH.P.K. 601577573 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 0.01 0.00 6.12 0.00 0.00 0.00 0.00 6.13

Totali: 28794