EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.P.T. "FLORIMI" 600244214 GJILAN VITI Individual 0.00 803.06 805.97 0.53 0.00 13.93 3.26 823.69
D.P.Z.,,Ibri" 600314471 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 1.62 2.04 0.00 0.00 0.00 3.66
Burim Murati 810439746 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34 0.70 3.04
D.P.H. '' Mendi '' 600063094 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 13.16 3.29 0.00 17.85 4.48 38.78
D.P.H. "Orgesi " 600226105 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.60 3.15 15.75
N.T.SH. " Shaqiri " 600795887 PEJË ISTOG Individual 114.50 0.00 17.29 37.03 0.00 0.00 0.00 168.82
N.T.P. Fatmir Kasapolli 600285250 GJAKOVË GJAKOVË Individual 17,645.97 0.00 6,690.52 9,860.47 0.00 0.00 0.00 34,196.96
D.P.H. " Qëndresa " 600263694 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual 122.10 125.00 154.34 50.94 0.00 5.10 1.28 333.76
D.P.Z."BRIDGESTONE" 600713897 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 18.00 0.00 2.16 2.76 0.00 0.00 0.00 22.92
N.T.P. " TANTRA 1 " 600689890 PEJË PEJË Individual 75.00 0.00 36.49 62.22 0.00 11.16 6.15 191.02
Violetta Hanna Begolli B.I. 810400317 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 3.50 3.18 0.00 0.00 0.00 6.68
Artan Basha B.I. 810579196 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 11.06 1.71 0.00 7.29 16.85 36.91
D.P.Z. " Kromi " 600301650 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 7.52 1.62 0.00 7.80 1.68 18.62
N.N.T.,,Ars - Compa" 600366042 PRISHTINË 1 PRISHTINË Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.20 1.05 5.25
Lulzim Marevci 810468597 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË Individual 3,605.97 0.00 416.94 351.10 0.00 0.00 0.00 4,374.01

Totali: 29050