EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.H. " Rina " 600632394 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00
Afërdita Halili 811081877 FERIZAJ FERIZAJ Individual 112.82 0.00 13.56 24.81 0.00 0.00 0.00 151.19
Egëzon Agushi B.I. 810241183 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 494.36 349.61 0.00 0.00 0.00 843.97
Fidan Hajra 810560020 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.60 0.50 4.10
N.P.P. ,, Mulliri Elektrik Kosova" 600197851 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.60 44.62 123.22
" AGRO MJEDRA " SH.P.K. 601328918 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 3.66 1.12 0.00 5.70 1.72 12.20
N.T.P."LEO" 600032825 GJILAN GJILAN Individual 112.50 0.00 135.45 78.33 0.00 0.00 0.00 326.28
D.P.T.,,Agimi" 600075205 GJILAN PARTESH Individual 0.00 0.00 3.76 0.94 0.00 0.00 0.00 4.70
DPZ ,, Tushi " 600561030 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.65 4.65
N.P.T. "FLORIMI" 600244214 GJILAN VITI Individual 0.00 803.06 805.97 0.53 0.00 13.93 3.26 823.69
D.P.Z.,,Ibri" 600314471 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 1.62 2.04 0.00 0.00 0.00 3.66
Burim Murati 810439746 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34 0.70 3.04
D.P.H. '' Mendi '' 600063094 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 13.16 3.29 0.00 17.85 4.48 38.78
D.P.H. "Orgesi " 600226105 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.60 3.15 15.75
N.T.SH. " Shaqiri " 600795887 PEJË ISTOG Individual 114.50 0.00 17.29 37.03 0.00 0.00 0.00 168.82

Totali: 28794