EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" Proka " SH.P.K. 810003450 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 1.76 4.46
Lirind Mahmuti B.I. 810187519 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 379.00 7.58 4.92 391.50
Menduh Daka B.I. 810532954 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 1.95 16.95
" Estrada E - F " SH.P.K. 810065236 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.39 3.39
Jetmir Dullovi B.I. 810201541 FERIZAJ KAÇANIK Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 137.72 6.90 4.50 149.12
Led - Com.ch 810272146 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.92 1.25 3.17
Arbër H. Bytyqi B.I. 810999188 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.66 5.66
" KOMERLING FERMETURE " SH.P.K. 810042086 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 3.08 0.00 0.00 0.00 3.08
Driton Doda B.I. 810419467 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.39 3.39
NAIM VUTHAJ B.I. 601542740 PEJË ISTOG Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 1.30 11.30
N.T.P. " Enkas - FK " 600077342 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 27.50 2.24 1.44 31.18
" GOOD DISTRIBUTION " L.L.C. 810129553 PEJË PEJË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 226.84 15.89 10.29 253.02
"PIKA GROUP" SH.P.K. 810113259 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00 9.45 3.40 117.85
Sallon Ondulimi " Buqja " 600479556 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 13.50 3.70 0.99 18.19
JETON BRUTI B.I. 601589461 FERIZAJ KAÇANIK Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.68 3.00 7.68

Totali: 28541