EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" NDERTIMTARIA LOLI " SH.P.K. 810008781 GJILAN VITI SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.80 1.39 12.19
Agron Suhogerllaj 811016246 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.85 1.93 16.78
" Neroni Group " SH.P.K. 810103630 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 1.30 11.30
Flamur Jashari B.I. 601684518 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 1.10 9.60
NUSRET STUBLLA B.I. 811282300 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 1.80 1.16 47.96
Nijazi A. Ramadani B.I. 811104926 GJILAN VITI Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 1.10 9.60
" MOBILERIA LISI" SH.P.K. 810102830 PRISHTINË 1 GRAÇANICË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 17.16 0.00 0.00 3.14 20.30
DEMË HALITI B.I. 810084244 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.30 1.98 17.28
Rina Sejdiu B.I 601671797 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 0.42 3.72
" TE VISARI " SH.P.K. 601584362 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.59 0.47 4.06
D.P.Z. AUTO SERVIS "GIMI" 601073951 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.06 0.66 3.72
Driton Mustafa B.I. 810471524 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 2.04 1.32 54.36
HASAN EMINAZERI B.I. 600782660 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.30 1.98 17.28
KRISTJAN GJOKAJ B.I. 811271890 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.13 5.29 13.42
Agim H. Thaçi B.I. 811336818 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 20.00 13.00 533.00

Totali: 28782