EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.N. PAJTIMI " 601276703 MITROVICË MITROVICË Individual 9,268.28 0.00 1,376.07 1,855.06 7,077.61 1,458.96 1,385.05 22,421.03
N.T.SH. " Albi " 600653580 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 872.68 0.00 108.63 127.80 1,635.00 191.68 265.76 3,201.55
Kastriot Tahiri B.I. 810277849 GJILAN GJILAN Individual 419.59 250.00 307.39 185.47 608.00 59.48 209.64 1,789.57
D.P.T." EDI MARKET 1 " 600785937 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 70.08 0.00 0.27 70.35
N.T.P. "Qendra" 600118360 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 11,202.44 0.00 14,364.06 12,360.58 4,427.65 1,813.33 2,866.28 47,034.34
S.T.R. " Anastasija " 600569604 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 410.40 0.00 0.00 410.40
D.P.H." LOUNGE BAR NEW AGE " 600757994 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 204.22 375.00 399.12 134.40 218.00 26.16 141.49 1,123.39
D.P.H. "Diti" 600114938 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 623.04 0.00 0.00 623.04
D.P.T.BARNATORE BUJQESORE"AGROGREEN" 600687026 MITROVICË MITROVICË Individual 360.00 0.00 399.92 661.05 102.00 37.74 90.57 1,651.28
N.N.T."PRO-ING" 600634978 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 1,772.12 0.00 0.00 1,772.12
D.P.T. ,,Ekki Market" 600251938 MITROVICË MITROVICË Individual 145.10 0.00 30.46 51.02 340.00 56.61 112.42 735.61
N.T.H. " TARA - E " 600805785 GJAKOVË GJAKOVË Individual 482.37 0.00 57.84 256.83 418.81 50.28 237.02 1,503.15
N.N. "TEUTA.CO" 600707486 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 11,849.66 625.00 2,173.50 9,065.35 2,504.70 582.78 1,624.20 27,800.19
Abdylbari Shalqini B.I. 810607187 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 14.12 0.00 1.68 11.61 94.66 6.48 44.31 172.86
N.T.P." BLERA " 600595493 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 31,905.95 550.00 25,655.50 11,736.15 6,605.42 5,209.22 2,290.56 83,402.80

Totali: 28782