EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.P.T. '' ZEB '' 601001233 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 13.92 3.45 39.00 20.67 18.23 95.27
N.T.P.SH.P. " Pobergja " 601041726 PEJË DEÇAN Individual 7,301.64 0.00 2,270.00 1,721.70 17.00 2.04 3.87 11,316.25
ZENUN DAUTAJ B.I. 601582522 PEJË DEÇAN Individual 1,303.53 0.00 423.14 265.90 434.55 141.11 88.84 2,657.07
Ismail Avdimetaj B.I. 810964066 PEJË DEÇAN Individual 22.23 0.00 2.64 3.22 23.40 2.76 3.45 57.70
" BARDHOKE " SH.P.K. 810061862 PEJË DEÇAN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 0.44 3.84
SANIJE DEMHASAJ B.I. 601626891 PEJË DEÇAN Individual 37.50 0.00 10.20 5.28 51.00 13.77 7.26 125.01
Shkendije Hadergjonaj B.I. 810964157 PEJË DEÇAN Individual 7,832.50 0.00 800.22 770.79 0.00 0.00 0.00 9,403.51
Egzonita Hasanaj 810965692 PEJË DEÇAN Individual 1,455.42 0.00 182.09 153.75 1,560.52 184.11 161.08 3,696.97
Arton Ramosaj B.I. 810967094 PEJË DEÇAN Individual 41.66 0.00 6.44 4.23 68.00 6.80 4.40 131.53
GENTIANA IDRIZAJ B.I. 810098063 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 7.52 0.96 0.00 7.80 1.00 17.28
N.P.SH. '' TOFAJ '' 601111503 PEJË DEÇAN Individual 4.40 0.00 0.92 0.54 20.00 4.40 2.34 32.60
Miftar Gjota B.I. 810001595 PEJË DEÇAN Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
EGZONA LAHAJ B.I. 810042771 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.80 0.88 7.68
Nazmije Demhasaj B.I. 601690531 PEJË DEÇAN Individual 190.91 0.00 61.12 42.26 63.64 20.40 13.98 392.31
N.T.SH. "Goni Comerc" 600248323 PEJË DEÇAN Individual 0.02 0.00 24.39 3.17 0.00 3.80 0.49 31.87

Totali: 29050