EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.P.SH. '' TOFAJ '' 601111503 PEJË DEÇAN Individual 4.40 0.00 0.92 0.48 20.00 4.40 2.08 32.28
Miftar Gjota B.I. 810001595 PEJË DEÇAN Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
EGZONA LAHAJ B.I. 810042771 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.80 0.88 7.68
Produksioni muzikor " Dukagjini - H " 601556478 PEJË DEÇAN Individual 42.50 125.00 209.44 21.68 51.00 31.14 14.91 370.67
N.SH. '' RENTA CAR VALI '' 600990510 PEJË DEÇAN Individual 96.30 0.00 11.52 22.21 0.00 0.00 0.00 130.03
NPP,, Frashëri " 600370811 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 461.10 0.00 66.00 527.10
N.N. " BERISHA " 600664719 PEJË DEÇAN Individual 282.12 0.00 36.56 62.26 288.50 43.01 69.12 781.57
NPT,, En-Impex " 601466750 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 6.54 0.00 0.48 7.02
D.P. " Genci " 601481021 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 93.60 0.00 4.56 98.16
N.T.P. " TAMIONA " 600641626 PRISHTINË 1 DEÇAN Individual 0.00 0.00 25.20 6.32 0.00 3.36 2.12 37.00
Agron Tahirukaj B.I. 810214495 PEJË DEÇAN Individual 10,779.58 0.00 1,878.16 2,894.11 4,061.00 569.64 931.05 21,113.54
NNZHR,,Bekimi 3P" 601356943 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 47.39 0.00 2.40 49.79
Servete Nuraj B.I. 810202812 PEJË DEÇAN Individual 13.50 0.00 1.68 3.06 0.00 0.00 0.00 18.24
Ndërmarrja Private "Jerina,, 600541769 PEJË DEÇAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 5,125.60 0.00 50.82 5,176.42
N.T.P." PEJA UNIVERZAL " 600036041 PEJË DEÇAN Individual 485.43 125.00 257.60 70.37 357.00 102.00 51.27 1,323.67

Totali: 28794