EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Hysen Guri 811240035 FERIZAJ KAÇANIK Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 3.12 1.00 43.12
N.T.P. " L & L -S " 600713706 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
D.P.H. Hot " Caffe " 600226791 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
" ROYAL NARGILA LOUNGE " SH.P.K. 810170580 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 0.00 1,625.00 1,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,625.00
MIRLINDA UKA B.I. 810024521 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
BLERO - T SH.P.K. 810751116 PEJË PEJË SH.P.K. 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
" EXCLUSIVE hair& esthetic-academy " SH.P.K. 601671995 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.85 3.15 8.00
MYELINE 810868218 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 2,750.00 2,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,750.00
Voca O.P. 810358681 PRISHTINË 3 MITROVICË Ortakëria e përgj. 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
" VLERA-A " SH.P.K. 811188293 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 241.09 241.09 0.00 0.00 0.00 0.00 241.09
PRIZRENI A L SH.P.K. 811300053 PEJË PEJË SH.P.K. 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
Neki Metbala B.I. 810743189 PRIZREN 2 RAHOVEC Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
KALTRIM VRELLAKU B.I. 810087868 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
D.P.T. " E & E " 600226957 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Besnik Neziri 810436304 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00

Totali: 29050