EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
JUGOSLAV FILIPOVIC B.I. 810016437 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 4.59 2.97 58.56
Faton Salihi B.I. 810563256 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
HALIM OSMANOLLAJ B.I. 810031279 FERIZAJ SHTIME Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
GESHTENJA - AP SH.P.K. 810748874 PEJË PEJË SH.P.K. 0.00 0.00 3.42 0.00 0.00 0.00 0.00 3.42
Trema Engineering 2 SH.P.K. 810488826 DTM PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 215.55 0.00 0.00 0.00 0.00 215.55
" AG-GROUP " SH.P.K. 601138193 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 6.20
TTC 810814641 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 6.60
Afrim H. Shala B.I. 810616899 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.00 0.00 3.27 0.00 0.00 0.00 0.00 3.27
" BAJRAKTARI - D " SH.P.K. 810748238 PEJË PEJË SH.P.K. 0.00 0.00 5.34 0.00 0.00 0.00 0.00 5.34
Textil Colours Nagavci 810200098 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.01 0.00 263.40 0.00 0.00 0.00 0.00 263.41
Artan Sopa B.I. 811035824 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 0.00 0.00 17.64 0.00 0.00 0.00 0.00 17.64
" KARROTA LABS " SH.P.K. 600644646 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 3.24 0.00 0.00 0.00 0.00 3.24
"GURINA" SH.P.K. 600937819 FERIZAJ HANI I ELEZIT SH.P.K. 0.00 0.00 15.78 0.00 0.00 0.00 0.00 15.78
Rexhep Bajrami B.I. 810336926 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 7.76 0.00 0.00 0.00 0.00 7.76
A- R Fashion SH.P.K. 810853227 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 4.47 0.00 0.00 0.00 0.00 4.47

Totali: 28586