EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
KIKA & CO SH.P.K. 810199184 PRISHTINË 3 GRAÇANICË SH.P.K. 0.00 0.00 48.20 0.00 0.00 0.00 0.00 48.20
AUTOPASION 810819758 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 40.68 0.00 0.00 0.00 0.00 40.68
" EB GROUP " SH.P.K. 600289799 MITROVICË MITROVICË SH.P.K. 0.00 0.00 45.46 0.00 0.00 0.00 0.00 45.46
Star Trade SH.P.K. 810496598 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 10.07 0.00 0.00 0.00 0.00 10.07
SDV - Com.- 1 SH.P.K. 810199621 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 27.99 0.00 0.00 0.00 0.00 27.99
" Quatro Trade " SH.P.K. 601577573 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 0.01 0.00 6.12 0.00 0.00 0.00 0.00 6.13
D.P.H."BEL AMI +" 600594651 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 3.12
STRABAG AG BRANCH OFFICE KOSOVO DEGA NË KOSOVË 810793671 PRISHTINË 1 PRISHTINË Kompani e huaj 0.00 0.00 59.55 0.00 0.00 0.00 0.00 59.55
ZAG Apps 810824559 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 128.07 0.00 0.00 0.00 0.00 128.07
" APPRAISAL AND BUSINESS CONSULTING STUDIO " SH.P.K. 810847212 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00 11.90
HRC . SH.P.K. 810866139 DTM PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 301.90 0.00 0.00 0.00 0.00 301.90
LEKË KRASNIQI B.I. 810170720 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 1.95 1.25 42.20
N.T.SH. " Ervini " 600243604 PEJË ISTOG Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 2.00 1.30 43.30
CAFFE BAR 46 SH.P.K. 811281435 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
HIZRI SAHITAJ B.I. 810147795 PRIZREN 1 MALISHEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 3.00 1.95 64.95

Totali: 28794