EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Gani Dibra B.I. 810614702 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.00 0.00 9.04 4.53 0.00 2.55 0.64 16.76
Ndërmarja Tregtare Private " GB" 600958146 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 77,604.41 0.00 68,450.27 63,494.75 4,800.00 4,230.00 4,284.00 222,863.43
N.P.T. " Fati " 600232764 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 19.68 0.00 0.35 20.03
" INFOLINE MARKETING " SH.P.K. 601631866 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 3,202.76 0.00 524.50 609.71 2,152.50 379.42 439.84 7,308.73
D.P.Z. " Auto Servis Golf " 601355698 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 435.00 0.00 0.00 435.00
D.P.T.,, Ari" 601360415 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 1,117.12 0.00 2.16 1,119.28
N.T.SH. " Remo Com " 600204242 MITROVICË MITROVICË Individual 2,566.18 0.00 5,224.67 1,086.86 1,515.60 544.74 547.52 11,485.57
"Anra" Sh.p.k. 600284484 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 12,003.60 0.00 1,515.00 2,003.43 15,367.60 1,942.37 2,571.33 35,403.33
N.T.SH. " Berati " 600150437 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 733.25 0.00 124.62 90.63 48.80 204.68 337.59 1,539.57
D.P.T.,,Niti" 600328399 MITROVICË MITROVICË Individual 196.17 0.00 58.97 102.19 332.00 115.85 157.05 962.23
D.P.Z. " Beçuku " 600240931 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 3,256.50 0.00 1,168.99 2,726.37 0.00 0.00 0.00 7,151.86
D.P.Z. Furra " Adili - M" 600919932 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 1,455.56 0.00 584.40 634.44 1,209.85 223.67 368.06 4,475.98
D.P.T. " Eleganca " 600185898 GJILAN VITI Individual 0.21 0.00 111.72 22.95 0.00 0.00 0.00 134.88
N.SH." EJONA-HB " 600640561 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 11.19 2.79 0.00 3.75 0.93 18.66
SHËRBIMI TRANSPORTIT OROSH D & E 601669354 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 45.00

Totali: 28794