EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.Z. " Auto Servis Golf " 601355698 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 435.00 0.00 0.00 435.00
D.P.T.,, Ari" 601360415 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 1,117.12 0.00 2.34 1,119.46
N.T.SH. " Remo Com " 600204242 MITROVICË MITROVICË Individual 2,566.18 0.00 5,224.67 1,126.92 1,515.60 544.74 567.22 11,545.33
"Anra" Sh.p.k. 600284484 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 12,603.78 0.00 1,581.00 2,180.88 16,135.96 2,026.85 2,798.83 37,327.30
N.T.SH. " Berati " 600150437 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 733.25 0.00 124.62 104.94 48.80 204.68 337.61 1,553.90
D.P.T.,,Niti" 600328399 MITROVICË MITROVICË Individual 196.17 0.00 58.97 104.75 332.00 115.85 161.33 969.07
D.P.Z. " Beçuku " 600240931 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 3,256.50 0.00 1,168.99 2,768.83 0.00 0.00 0.00 7,194.32
D.P.Z. Furra " Adili - M" 600919932 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 1,455.56 0.00 584.40 634.44 1,209.85 223.67 368.06 4,475.98
D.P.T. " Eleganca " 600185898 GJILAN VITI Individual 0.21 0.00 111.72 22.95 0.00 0.00 0.00 134.88
N.SH." EJONA-HB " 600640561 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 11.19 2.79 0.00 3.75 0.93 18.66
SHËRBIMI TRANSPORTIT OROSH D & E 601669354 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 45.00
Company ,,NGP" Sh.p.k 600527074 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.13 32.98 35.11
N.N.P. " Luani" 601346754 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 148.07 0.00 5.94 154.01
N.T.P."ARSIMI" 600008363 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 194.33 32.64 232.11 459.08
P.T.U. "Majdevo" 600565553 MITROVICË LEPOSAVIQ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 2,464.00 0.00 0.00 2,464.00

Totali: 29050