EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Njazi Ramadani B.I. 811330969 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 6,480.73 0.00 807.19 1,135.92 2,762.71 293.66 457.70 11,937.91
Ferdane Pllana B.I. 811330836 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.65 4.65
"Kosova Reisen" SH.A. 811330597 GJAKOVË GJAKOVË Shoqëri akcionare 14,235.51 0.00 2,444.00 2,210.57 607.24 268.88 225.04 19,991.24
FARMA "LAZA" 811330505 MITROVICË ZVEÇAN Individual 0.00 0.00 6.27 0.82 0.00 8.10 1.05 16.24
Sami F. Isufi B.I. 811330365 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 108.02 0.00 45.28 27.06 0.00 0.00 0.00 180.36
Mentor Veselaj B.I. 811330240 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 16.25 0.00 1.00 17.25
Poliklinik "Medica" 811330224 PRIZREN 1 SUHAREKË Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 14.70 46.31 121.01
Gazmend Sadriu B.I. 811330125 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
Bajram . Gigollaj B.I. 811329912 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 13.95 9.07 0.00 0.00 0.00 23.02
Bajram I. Bislimi B.I. 811329798 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 7.80 0.00 0.00 7.80
N.T.P."E-MBARA R & K" 811329730 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 7.50
Paul Piter Oosterbeek B.I. 811329649 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 15.39 0.00 1.65 1.10 0.00 0.00 0.00 18.14
Blerim Mita B.I. 811329631 PRISHTINË 3 GRAÇANICË Individual 0.00 0.00 53.38 34.70 0.00 0.00 0.00 88.08
Asllan I. Shala B.I. 811329483 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 124.40 0.00 0.00 124.40
" Arbëri Lux " Sh.p.k. 811329467 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 1,561.67 0.00 665.10 108.55 0.00 11.55 7.48 2,354.35

Totali: 28586