EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.H. " VICTORY - M " 600011506 PEJË PEJË Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 3,521.87 0.00 3.36 3,775.23
D.P.T. " Arti " 600011663 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 20.00 2.40 5.16 152.56
D.Sh. " Magicland " 600011697 PEJË PEJË Individual 1,273.34 0.00 399.59 440.54 1,819.94 439.05 581.39 4,953.85
N.N.T. " Cufa - Prizren " 600011910 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 3,137.40 0.00 586.75 1,390.54 0.00 0.00 0.00 5,114.69
Avokaturë - Bedri Miftari 600011936 MITROVICË MITROVICË Individual 0.24 0.00 18.72 4.69 0.00 3.65 0.91 28.21
D.P.Z. BAJRAMI 600012190 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 10.90 0.00 0.00 10.90
D.P.T. " Lindi " 600012257 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 0.00 0.00 4.56 5.14 0.00 0.00 0.00 9.70
N.T.SH."LENI" 600012314 PEJË KLINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.07 15.70 21.77
N.SH.T. " Toni " 600012322 GJILAN KAMENICË Individual 2,005.15 250.00 2,857.46 1,909.75 278.83 103.25 319.53 7,473.97
D.P.T. "Leon" 600012744 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 48.60 22.92 10.45 81.97
N.T.SH. " Nezi Com " 600012778 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 3.26 0.00 0.18 0.12 17.00 1.02 0.66 22.24
D.P.T.,,Dona" 600012877 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.20 2.52 18.72
N.SH." PRM " 600012934 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 993.30 0.00 221.56 547.28 0.00 0.00 0.00 1,762.14
DPT,, Mala " 600013411 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 38.49 372.50 377.06 18.34 51.00 6.12 24.27 515.28
N.P.T. "Tregu - Kos" 600013453 PEJË PEJË Individual 15,479.52 0.00 2,279.82 4,283.27 6,955.00 1,180.53 1,838.46 32,016.60

Totali: 28794