EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Avokaturë - Bedri Miftari 600011936 MITROVICË MITROVICË Individual 0.24 0.00 18.72 4.69 0.00 3.65 0.91 28.21
D.P.Z. BAJRAMI 600012190 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 10.90 0.00 0.00 10.90
D.P.T. " Lindi " 600012257 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 0.00 0.00 4.56 5.14 0.00 0.00 0.00 9.70
N.T.SH."LENI" 600012314 PEJË KLINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.07 15.75 21.82
N.SH.T. " Toni " 600012322 GJILAN KAMENICË Individual 2,005.15 250.00 2,857.46 1,920.91 278.83 103.25 321.34 7,486.94
D.P.T. "Leon" 600012744 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 48.60 22.92 10.47 81.99
D.P.T.,,Dona" 600012877 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.98 6.98
N.SH." PRM " 600012934 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 993.30 0.00 221.56 553.74 0.00 0.00 0.00 1,768.60
DPT,, Mala " 600013411 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 38.49 372.50 377.06 18.59 51.00 6.12 24.60 515.86
N.P.T. "Tregu - Kos" 600013453 PEJË PEJË Individual 31,084.61 1,172.00 8,064.49 4,889.68 7,010.00 1,194.15 1,885.23 54,128.16
N.P.T. "Te Braha" 600013627 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 140.00
Ordinanca " Protetika " 600013643 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 43.60 0.00 0.00 43.60
D.P.H.Qebaptore-Byrektore ,,Fati" 600013726 MITROVICË MITROVICË Individual 666.40 0.00 287.71 550.05 1,006.74 278.74 577.45 3,367.09
N.P.SH. " GeoDATA " 600013768 FERIZAJ KAÇANIK Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 107.29 9.63 6.30 123.22
D.P.T."IKRE-FARM" 600013817 PEJË PEJË Individual 414.17 0.00 50.04 65.31 51.00 6.12 8.14 594.78

Totali: 28586