EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" Agro- Niti " SH.P.K. 810060096 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 157.50 0.00 33.14 13.26 0.00 0.00 0.00 203.90
" Ait " SH.P.K. 601231533 PEJË PEJË SH.P.K. 65.50 0.00 7.92 18.79 0.00 0.00 0.00 92.21
" Al Forno " SH.P.K. 601697058 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 509.70 250.00 311.08 106.25 354.00 42.48 74.73 1,398.24
" Alle Project " SH.P.K. 600918695 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 57,983.75 0.00 8,761.56 23,635.32 0.00 2.22 30.69 90,413.54
" Astranet " SH.P.K. 600995578 FERIZAJ SHTËRPCË SH.P.K. 2,748.42 0.00 414.04 500.38 1,526.00 259.12 413.26 5,861.22
" B & D - METAL " SH.P.K. 601581673 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 11,656.35 500.00 5,599.48 2,674.62 180.00 59.40 45.20 20,215.05
" B & M Group " L.L.C. 811253054 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 6.52 0.00 0.84 0.72 0.00 0.00 0.00 8.08
" BALKAN GROUP " SH.P.K. 600820535 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
" BANACOL " SH.P.K. 810012659 PEJË PEJË SH.P.K. 0.01 0.00 9.25 2.54 0.00 0.00 0.00 11.80
" BC Group " SH.P.K. 601562144 PRIZREN 1 SUHAREKË SH.P.K. 1,227.75 0.00 193.16 168.03 27.08 2.43 1.62 1,620.07
" BELGIUM SAUCE " SH.P.K. 810108581 PEJË ISTOG SH.P.K. 189.60 0.00 19.00 12.40 0.00 2.18 1.42 224.60
" BELI - M " SH.P.K. 601122899 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 282.21 0.00 33.84 127.28 0.00 0.00 0.00 443.33
" BENIAN " SH.P.K. 600931506 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 103.53 0.00 17.52 9.09 0.00 0.00 0.00 130.14
" BERLINI " SH.P.K. 600607967 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 500.00 500.00 17.25 0.00 0.00 0.00 517.25
" BETTA " SH.P.K. 600858768 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 4.40 0.00 17.43 5.50 20.00 2.40 5.58 55.31

Totali: 29050