EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.N.T. " Tosi " 600011259 PEJË PEJË Individual 129,888.80 0.00 59,566.80 113,681.30 1,650.00 1,517.92 1,656.82 307,961.64
TAKRAF GMBH-NJËSIA NË KOSOVË 600019089 PRISHTINË 2 PRISHTINË Kompani e huaj 46,547.20 1,000.00 107,918.45 151,825.87 0.00 0.00 0.00 306,291.52
N.P.T. " C.T.S. " 600220313 PEJË PEJË Individual 108,221.23 500.00 77,700.02 111,192.58 2,400.00 1,368.00 2,587.68 303,469.51
N.P.N. " Fatlindi " 600338249 FERIZAJ FERIZAJ Individual 156,945.12 1,125.00 88,614.40 39,935.39 8,505.00 5,160.60 3,262.66 302,423.17
N.T.P. " Expo - Trade " 600572665 PEJË PEJË Individual 94,291.24 0.00 65,410.90 133,409.67 2,400.00 1,644.00 3,457.92 300,613.73
" DUKA - IMO " SH.P.K. 810065434 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 261,969.02 0.00 23,046.38 14,533.57 800.00 72.00 39.00 300,459.97
" DIELLONA " SH.P.K. 600767802 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 158,283.15 2,350.00 79,338.87 49,594.62 6,130.00 758.60 1,966.09 296,071.33
" DELTA - AUTOMOTIVE " SH.P.K. 600981452 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 167,803.45 1,250.00 103,536.83 24,012.72 0.00 0.00 0.00 295,353.00
NNT "PEJTONI" 600605284 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 167,966.21 3,375.00 63,709.40 60,840.57 0.00 0.00 0.00 292,516.18
N.P." FUADI " 600149646 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 138,787.91 1,000.00 48,020.21 97,580.00 3,776.49 651.12 3,186.92 292,002.65
B V B Group SHPK 600229133 GJILAN GJILAN SH.P.K. 110,797.91 1,000.00 61,041.28 117,588.93 790.00 240.65 707.96 291,166.73
NEW CO ALM LLC 810798324 MITROVICË MITROVICË SH.P.K. 119,090.50 1,250.00 54,364.32 116,983.89 0.00 0.00 0.00 290,438.71
PTD PROJE,TAAHH.DANISMANLIK LTD.STI-BRANCH IN KOSOVO 600706678 PRISHTINË 1 PRISHTINË Kompani e huaj 158,255.87 0.00 77,842.64 51,548.84 45.00 5.40 17.26 287,715.01
,,3 F " Sh.p.k. 600192786 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 149,566.15 1,125.00 49,844.05 73,426.49 11,496.60 242.16 1,202.76 285,778.21
N.N.T. " Kurti" 600767232 GJILAN GJILAN Individual 97,081.92 1,500.00 63,868.51 101,051.50 8,414.16 4,351.62 10,005.59 284,773.30

Totali: 28794