EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.T.SH. " K Kamberi" 600111885 GJILAN GJILAN Individual 124,466.56 1,500.00 31,116.53 110,637.20 22,871.50 5,665.50 18,591.91 313,349.20
" SHEKI COM " SH.P.K. 600718368 GJILAN VITI SH.P.K. 131,524.39 2,250.00 105,786.33 72,016.44 1,450.00 402.29 820.41 311,999.86
" SHELL 100 VP " SH.P.K. 600882048 FERIZAJ HANI I ELEZIT SH.P.K. 137,136.41 2,250.00 51,130.15 31,868.33 66,943.60 9,476.87 14,000.29 310,555.65
N.N.T. " Tosi " 600011259 PEJË PEJË Individual 129,888.80 0.00 59,566.80 114,525.57 1,650.00 1,517.92 1,667.55 308,816.64
TAKRAF GMBH-NJËSIA NË KOSOVË 600019089 PRISHTINË 2 PRISHTINË Kompani e huaj 46,547.20 1,000.00 107,918.45 152,128.43 0.00 0.00 0.00 306,594.08
N.P.T. " C.T.S. " 600220313 PEJË PEJË Individual 108,221.23 500.00 77,700.02 111,896.03 2,400.00 1,368.00 2,603.28 304,188.56
N.P.N. " Fatlindi " 600338249 FERIZAJ FERIZAJ Individual 156,945.12 1,125.00 88,614.40 40,953.79 8,505.00 5,160.60 3,317.94 303,496.85
N.T.P. " Expo - Trade " 600572665 PEJË PEJË Individual 94,291.24 0.00 65,410.90 134,022.57 2,400.00 1,644.00 3,473.52 301,242.23
" DIELLONA " SH.P.K. 600767802 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 158,283.15 2,350.00 79,338.87 50,619.09 6,130.00 758.60 2,005.98 297,135.69
" DELTA - AUTOMOTIVE " SH.P.K. 600981452 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 167,803.45 1,250.00 103,536.83 25,103.46 0.00 0.00 0.00 296,443.74
NNT "PEJTONI" 600605284 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 167,966.21 3,375.00 63,709.40 60,840.57 0.00 0.00 0.00 292,516.18
N.P." FUADI " 600149646 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 138,787.91 1,000.00 48,020.21 97,580.00 3,776.49 651.12 3,186.92 292,002.65
B V B Group SHPK 600229133 GJILAN GJILAN SH.P.K. 110,797.91 1,000.00 61,041.28 118,309.25 790.00 240.65 713.10 291,892.19
NEW CO ALM LLC 810798324 MITROVICË MITROVICË SH.P.K. 119,090.50 1,250.00 54,364.32 117,778.60 0.00 0.00 0.00 291,233.42
,,3 F " Sh.p.k. 600192786 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 149,566.15 1,125.00 49,844.05 74,398.66 11,496.60 242.16 1,220.43 286,768.05

Totali: 28586