EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Redžep Pajaziti 811220285 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 0.00 0.00 2.70 0.35 0.00 0.00 0.00 3.05
Ahmet Delija B.I. 810552077 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 2.70 0.35 0.00 0.00 0.00 3.05
Intercoom SH.P.K. 810528119 PRISHTINË 3 GRAÇANICË SH.P.K. 0.00 0.00 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 3.05
BESMIR MULI B.I. 810002858 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 1.85 1.20 0.00 0.00 0.00 3.05
Imri Vishi B.I. 811064196 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.01 0.00 1.84 1.20 0.00 0.00 0.00 3.05
N.T.P. " Rehau - Plast " 600356788 GJILAN VITI Individual 0.00 0.00 2.70 0.35 0.00 0.00 0.00 3.05
Rent a Car "LISI" SH.P.K. 810069759 MITROVICË MITROVICË SH.P.K. 0.00 0.00 2.70 0.35 0.00 0.00 0.00 3.05
D.P.T." Çik" 810094376 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 2.70 0.35 0.00 0.00 0.00 3.05
Aferdita Xhafa B.I. 810762791 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 2.52 0.54 0.00 0.00 0.00 3.06
S.T.R. ''SORS'' 600353875 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 2.59 0.47 0.00 0.00 0.00 3.06
Ramadan Mahmuti B.I. 810995459 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 2.32 0.74 0.00 0.00 0.00 3.06
N.P.T. " Liria " 600120745 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 2.52 0.54 0.00 0.00 0.00 3.06
D.P.T." WANG JUN " 600244024 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 2.70 0.36 0.00 0.00 0.00 3.06
" DSI " SH.P.K. 601624671 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 0.36 3.06
Burim H. Qerimi B.I. 811213420 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.86 1.20 3.06

Totali: 28782