EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Deniza Krasniqi B.I. 810960999 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 2.70 0.35 0.00 0.00 0.00 3.05
D.P.T. ' Flori ' 601658472 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 0.35 3.05
Mehmet Bajrami B.I. 810289141 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 0.00 0.00 2.70 0.35 0.00 0.00 0.00 3.05
Intercoom SH.P.K. 810528119 PRISHTINË 3 GRAÇANICË SH.P.K. 0.00 0.00 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 3.05
Merita Juniku B.I. 811130575 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 1.85 1.20 0.00 0.00 0.00 3.05
BESMIR MULI B.I. 810002858 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 1.85 1.20 0.00 0.00 0.00 3.05
Aferdita Xhafa B.I. 810762791 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 2.52 0.54 0.00 0.00 0.00 3.06
S.T.R. ''SORS'' 600353875 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 2.59 0.47 0.00 0.00 0.00 3.06
N.P.T. " Liria " 600120745 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 2.52 0.54 0.00 0.00 0.00 3.06
Ramadan Mahmuti B.I. 810995459 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 2.32 0.74 0.00 0.00 0.00 3.06
AVOKAT BAJRAM TMAVA 600413281 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 2.70 0.36 0.00 0.00 0.00 3.06
D.P.T." WANG JUN " 600244024 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 2.70 0.36 0.00 0.00 0.00 3.06
" DSI " SH.P.K. 601624671 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 0.36 3.06
N.P.T. " BURIMI - IDRIZI " 601241342 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.86 1.20 3.06
Visar Gorani 810770330 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 2.70 0.36 0.00 0.00 0.00 3.06

Totali: 28541