EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.Z. JEHONA 600298120 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 27.92 14.48 0.00 37.74 19.92 100.06
LUAN GASHI B.I. 601243447 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.04 1.32 3.36
Vjollca Llapashtica B.I. 810929325 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 2.03 1.32 0.00 0.00 0.00 3.35
PICASSO STUDIO SH.P.K. 810870908 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.98 1.32 3.30
Linda Gashi B.I. 810414722 PEJË PEJË Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
BESFORT PRENKU B.I. 811272509 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Erëza 810454083 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.80 0.52 21.32
Esat Bukleta 810400622 PEJË PEJË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
N.T.P."TE SHUKA" 600691613 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 0.00 0.00 26.08 3.40 0.00 10.20 1.32 41.00
Liridon Zogjani B.I. 810515091 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 2.12 1.37 0.00 0.00 0.00 3.49
Florije Vorfaj B.I. 810946238 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00
N.T. " Tina Traid " 600141163 GJILAN GJILAN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
N.Sh. - Bastore Sportive ,,Eurofutboll" 600057245 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 0.00 4,750.00 4,940.17 251.24 0.00 0.00 0.00 5,191.41
Hysen Guri 811240035 FERIZAJ KAÇANIK Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 3.12 1.00 43.12
N.T.P. " L & L -S " 600713706 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00

Totali: 29050