EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Majlinda Bryma B.I. 810907131 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 7.80 19.80
TEUTA STEEL SH.P.K. 811188037 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 0.00 25.14 0.00 0.00 0.00 0.00 25.14
VELI COMERC SH.P.K. 811046962 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 3.17 2.06 0.00 0.00 0.00 5.23
B2B Consulting 810797756 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 234.15 2.85 0.00 0.00 0.00 237.00
D.P.Z. " AUTO -TOPLICA " 600693320 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 3.75 2.45 81.20
Konto Audit SH.P.K. 810852211 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 62.40 0.00 0.00 0.00 0.00 62.40
D.SH. " DA'ART-PICTURE " 600495883 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 221.40 0.00 0.00 0.00 0.00 221.40
Musli Ibrahimi 810288549 PRIZREN 1 DRAGASH Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
AUTOPASION 810819758 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 40.68 0.00 0.00 0.00 0.00 40.68
" EB GROUP " SH.P.K. 600289799 MITROVICË MITROVICË SH.P.K. 0.00 0.00 45.46 0.00 0.00 0.00 0.00 45.46
Star Trade SH.P.K. 810496598 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 10.07 0.00 0.00 0.00 0.00 10.07
SDV - Com.- 1 SH.P.K. 810199621 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 27.99 0.00 0.00 0.00 0.00 27.99
Pharmex 810849903 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 4.50 2.88 0.00 0.00 0.00 7.38
D.P.H."BEL AMI +" 600594651 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 3.12
Uni BB SH.P.K. 810867278 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 3.32 0.00 0.00 0.00 3.32

Totali: 28794