EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
AUTO BESA 811051937 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 10,138.87 10,138.87 0.00 0.00 0.00 0.00 10,138.87
" Pizzeria ERA " SH.P.K. 810142133 FERIZAJ KAÇANIK SH.P.K. 138.58 0.00 28.68 6.24 136.00 30.60 6.60 346.70
" ARBESA RENT " SH.P.K. 810167602 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 135.00 0.00 10.80 3.52 0.00 0.00 0.00 149.32
Jashar Ibrahimi 810660664 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 12.14 1.58 0.00 22.80 2.96 39.48
HIDROIZOLIM " RINORI " SH.P.K. 601754105 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 156.52 0.00 6.28 4.08 34.00 1.36 0.88 203.12
N.T.SH. " BLETARIA SOT " 600685335 FERIZAJ SHTIME Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 1.00 8.50
Agim B. Murseli B.I. 811235151 FERIZAJ KAÇANIK Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.40 3.40
"BIOFRUTI" SH.P.K. 810008038 FERIZAJ KAÇANIK SH.P.K. 4.40 0.00 0.34 0.12 20.00 1.60 0.52 26.98
DARDANIA - 1 SH.P.K. 811049213 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 1,852.00 1,852.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,852.00
D.P.Z. " NJAZI - METAL " 600474986 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 3.00 0.39 0.00 0.00 0.00 3.39
Izjadin Murtezi B.I. 811028506 FERIZAJ SHTIME Individual 58.50 0.00 2.36 1.52 39.00 1.56 1.00 103.94
" Neroni Group " SH.P.K. 810103630 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 1.30 11.30
EUROPRINT GROUPI SH.P.K. 811276410 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 144.31 0.00 12.78 4.27 0.00 0.00 0.00 161.36
N.T.P.,,Xhimi" 600081541 FERIZAJ FERIZAJ Individual 7.28 0.00 1.65 0.35 0.00 0.00 0.00 9.28
Burim Avdiu B.I. 810645898 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 3.80 0.49 0.00 0.00 0.00 4.29

Totali: 28782