EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.N. " Jaha " 600202668 MITROVICË MITROVICË Individual 25,135.90 250.00 5,813.04 5,002.49 14,340.00 3,978.80 3,291.15 57,561.38
H.C. MODELI 601325568 GJAKOVË GJAKOVË Shoqëri akcionare 39,826.66 0.00 31,434.89 98,267.08 16,337.20 3,953.56 32,137.53 221,956.92
Restoran Pizeria ,,Lindi-T" 600239299 GJILAN VITI Individual 100,853.07 2,375.00 43,438.11 19,373.94 13,239.10 3,953.05 3,617.20 184,474.47
N.T.P. " Shmeki " 600421557 FERIZAJ FERIZAJ Individual 6,426.29 0.00 4,429.61 8,772.14 6,334.50 3,938.94 9,249.11 39,150.59
Sali Dakaj B.I. 810575243 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 437,234.06 0.00 219,517.07 133,204.32 17,302.10 3,854.02 3,154.00 814,265.57
" ELTRON " SH.P.K. 601625091 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 16,692.59 0.00 2,890.53 2,653.39 22,549.50 3,830.43 3,575.68 52,192.12
NTP,, Val- Trade " 600264923 FERIZAJ FERIZAJ Individual 94,560.61 5,475.00 41,716.74 46,815.82 9,456.32 3,821.78 4,638.63 201,009.90
N.SH.H. " Hotel Xhema" 600481353 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 38,620.81 875.00 24,947.32 19,072.30 6,114.38 3,790.88 3,343.11 95,888.80
D.P.H. " Te Nazi " 600031504 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 21,965.47 625.00 13,196.00 20,294.07 6,787.88 3,733.78 6,493.03 72,470.23
N.P.SH."Linda-Reinigung" 600127113 GJAKOVË GJAKOVË Individual 7,166.53 0.00 2,847.22 3,226.33 9,226.25 3,696.45 4,197.08 30,359.86
,,Röfix" Sh.p.k. 600233332 PEJË KLINË SH.P.K. 57,029.39 125.00 28,518.27 37,905.79 6,561.07 3,662.68 10,515.13 144,192.33
Ruzhdi B. Grainca B.I. 810465204 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 426.94 0.00 20,262.84 12,908.36 883.19 3,632.13 3,445.90 41,559.36
N.Sh.T.U.M. "Velania " 600314786 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 18,387.32 1,600.00 10,847.79 19,321.38 7,350.43 3,611.19 6,812.52 66,330.63
N.P.T. "ES- SABUR HIDRAULIK " 600055009 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 21,323.55 0.00 14,267.56 21,140.09 5,267.08 3,609.45 5,405.51 71,013.24
P.T.P. " MALI PRINC " 600646501 MITROVICË ZVEÇAN Individual 62,829.93 0.00 38,351.74 31,382.41 7,200.00 3,576.15 3,698.29 147,038.52

Totali: 28586