EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" RESTAURANT PAUSE " SH.P.K. 810192245 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Arben Halimaj B.I. 810729098 PRISHTINË 2 OBILIQ Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
Agron Racaj B.I. 811245853 PEJË KLINË Individual 9.00 0.00 0.36 0.24 0.00 0.00 0.00 9.60
Raif Dili B.I. 810441030 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
NSHSH ,,Mediaja" 600247101 PEJË KLINË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Lumnije Bajrami Salkin 811204271 GJILAN GJILAN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
HALIL B.AHMETI B.I. 810658809 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 2,986.30 2,986.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2,986.30
Fehmi Fetahi B.I. 810276693 GJILAN GJILAN Individual 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
Ilmi Pulaj B.I. 810603854 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 26.88 0.00 5.90 1.19 0.00 0.00 0.00 33.97
Blerim M. Bunjaku B.I. 811210476 GJILAN GJILAN Individual 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
D.P.H. Restaurant " Jeta " 600264642 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Kameleoni 810868169 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 49.50 0.00 2.00 1.28 0.00 0.00 0.00 52.78
" E-B Invest " SH.P.K. 810107541 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 1,947.06 0.00 77.88 50.64 0.00 0.00 0.00 2,075.58
N.SH. " DRITA USA " 601055199 FERIZAJ FERIZAJ Individual 78.98 0.00 3.16 2.04 0.00 0.00 0.00 84.18
Vullnet Ajeti B.I. 810244898 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.01 0.00 2.45 1.59 0.00 0.00 0.00 4.05

Totali: 29050