EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
D.P.H." BUNES " 600626876 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 264.23 0.00 0.70 264.93
N.T.SH Auto Shkolla " Lëvis" 600702486 GJAKOVË PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 237.13 0.00 10.61 247.74
D.P.H.,,Zemra e Europës" 601357222 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00
N.SH.P. " ART " 600575932 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 2,088.15 0.00 0.00 2,088.15
Greek Air Cargo L.L.C. 600327606 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 69.09 0.00 1.12 70.21
NTSH "Mega" 600574265 PEJË PEJË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 174.72 1,374.72
D.P.T.,,Euromoda" 601349279 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 78.50 0.00 3.00 81.50
N.T." RAKOVICA B&G " 600936960 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 10.53 0.00 0.00 0.00 10.53
Nezir Tolaj B.I. 810411439 PEJË PEJË Individual 504.00 0.00 137.66 210.39 0.00 0.00 0.00 852.05
Qendra Sportive " Euro Sport " 600525656 PRISHTINË 1 PRISHTINË Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00 0.00 12.76 282.76
N.T.P. " Aulona " 600333447 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 1,530.00 0.00 0.00 1,530.00
N.T.P. " PANEA " 600654083 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 781.96 0.00 505.21 251.37 172.70 0.00 0.00 1,711.24
D.P.SH.. " Biti " 600223705 MITROVICË VUSHTRRI Individual 1,041.34 250.00 375.94 53.78 0.00 0.00 0.00 1,471.06
N.T. "Tunimex" Sh.p.k. 600029418 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 6,231.57 250.00 3,863.42 3,595.16 0.00 0.00 0.00 13,690.15
AUTO SHKOLLA " XENI " 600470596 PEJË KLINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.14 15.14

Totali: 28541