EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Miliona SH.P.K. 810858251 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 9.36 0.00 0.81 0.30 0.00 0.00 0.00 10.47
" AROMA-A " SH.P.K. 810150623 PRISHTINË 2 FUSHË KOSOVË SH.P.K. 108.20 0.00 5.40 3.55 0.00 0.00 0.00 117.15
D.P.Z. " VIS-ART " 600884094 MITROVICË MITROVICË Individual 296.25 0.00 14.80 9.65 0.00 0.00 0.00 320.70
ARTA ALUSHI B.I. 601673248 MITROVICË MITROVICË Individual 37.50 0.00 3.40 1.20 0.00 0.00 0.00 42.10
" EUROPEAN SUITCASE AND BAGS " SH.P.K. 810167785 PRISHTINË 3 GRAÇANICË SH.P.K. 2,272.08 0.00 102.87 66.89 0.00 0.00 0.00 2,441.84
PEMA SH.P.K. 810847692 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 875.99 0.00 95.91 28.45 0.00 0.00 0.00 1,000.35
Champion Sports SH.P.K. 810517443 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 15.11 9.81 0.00 0.00 0.00 24.92
Sherif Helshani 810708117 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 3.26 0.00 0.15 0.10 0.00 0.00 0.00 3.51
Technetix South East Europe 810523846 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 4,684.42 0.00 2,275.93 121.80 0.00 0.00 0.00 7,082.15
Avokat Arsim Bilalli 600915914 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.26 0.00 5.21 0.68 0.00 0.00 0.00 6.15
Milaim B. Hyseni 810207028 MITROVICË MITROVICË Individual 652.97 0.00 32.65 21.20 0.00 0.00 0.00 706.82
APPLE LANGUAGE CENTER SH.P.K. 810199986 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 239.81 0.00 19.89 7.41 0.00 0.00 0.00 267.11
Gazmend H. Cakaj B.I. 811118969 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 2.46 1.61 0.00 0.00 0.00 4.07
Asllan Ferizi B.I. 811287615 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 10.04 6.53 0.00 0.00 0.00 16.57
AGS- Pristina L.L.C. 810547846 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 44.84 0.00 0.00 0.00 0.00 44.84

Totali: 28541