EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
MEDINA GËRXHALIU B.I. 811281568 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Majlinda Zogaj B.I. 811154715 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 154.55 0.00 6.20 4.00 0.00 0.00 0.00 164.75
Kreshnik Nila B.I. 811299553 PEJË PEJË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Vigan Bakraqi 810764648 PEJË PEJË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Ferzana Beqiri B.I. 810755811 PEJË PEJË Individual 0.00 260.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00
" KOMPLEKSI LUMI " SH.P.K. 810032540 PRISHTINË 2 GLLOGOC SH.P.K. 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
" KADARE " SH.P.K. 810018300 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
" PRISHTINA - 1 " SH.P.K. 810837619 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 10.70 0.00 0.76 0.28 0.00 0.00 0.00 11.74
Venus Qeramika SH.P.K. 811272989 PEJË KLINË SH.P.K. 0.00 0.00 4.61 3.00 0.00 0.00 0.00 7.61
N.T.Sh. " Auto-Taxi-Rudi " 600200018 FERIZAJ SHTËRPCË Individual 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
Sanije Hyseni B.I. 811065102 FERIZAJ FERIZAJ Individual 6.52 0.00 0.21 0.12 0.00 0.00 0.00 6.85
AVOKAT ELVIRA HAZIRI B.I. 810091421 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 3.36 2.18 0.00 0.00 0.00 5.54
" LISH CORPORATION " SH.P.K. 810133504 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 27.00 17.55 0.00 0.00 0.00 44.55
" RUBYGAN " SH.P.K. 810139081 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 1.40 5.20 0.00 0.00 0.00 6.60
MOBILERIA IDEALE SH.P.K. 811274761 GJILAN GJILAN SH.P.K. 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00

Totali: 28782