EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
Bota Sot SH.P.K. 810536980 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 68,099.93 500.00 59,775.04 42,302.11 11,288.00 8,864.14 7,333.78 197,663.00
N.P. " Bala " 600333398 FERIZAJ SHTIME Individual 9,456.52 0.00 2,198.72 14,980.87 11,286.61 3,171.61 18,554.82 59,649.15
N.T.H. " CALIFORNIA RESORT " 600408787 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 44,411.43 250.00 29,108.31 16,385.52 11,181.73 4,139.34 5,020.98 110,247.31
N.T.SH. " REXHEPAJ " 600868022 GJILAN KAMENICË Individual 86,422.52 1,057.31 23,056.42 21,086.07 11,161.88 3,186.63 3,500.56 148,414.08
U.P. " Cuco " 600427828 MITROVICË ZVEÇAN Individual 203,557.37 500.00 138,713.92 128,572.23 11,157.06 7,122.47 6,829.11 495,952.16
As - Com Group Sh.p.k. 600115671 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 11,055.24 0.00 0.00 11,055.24
NT,, Univerzal " 600109781 MITROVICË MITROVICË Individual 1,033.42 0.00 2,792.59 231.62 10,907.39 2,020.42 2,140.19 19,125.63
N.T. " INTER " 600596201 PEJË ISTOG Individual 89,351.40 2,000.00 25,155.82 18,238.69 10,846.56 5,169.47 4,169.33 152,931.27
N.T.SH."TRITI-PHARM" 600032734 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 23,678.86 625.00 8,467.00 8,683.86 10,840.90 2,419.77 2,541.39 56,631.78
BUJANA MARKET 811185009 GJILAN GJILAN SH.P.K. 29,145.11 0.00 3,726.53 3,014.71 10,706.18 1,073.23 838.47 48,504.23
N.N.P. " Esra " 600360151 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 10,697.74 0.00 0.00 10,697.74
" GM COOPERATION " SH.P.K. 601542443 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 1,878.52 1,125.00 1,450.19 366.30 10,680.78 1,281.84 2,163.39 17,821.02
N.T.SH. " Cufa Trans " 600287652 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 33,863.41 1,625.00 26,167.07 16,109.19 10,668.40 4,597.92 6,350.75 97,756.74
N.T.P. " Ou Di" 600230693 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 67,086.48 0.00 53,411.98 68,694.55 10,629.54 9,108.89 12,222.15 221,153.59
"Adaptivit " SH.P.K. 601206370 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 5,002.91 0.00 1,053.45 1,477.36 10,609.68 2,231.57 2,701.65 23,076.62

Totali: 28586