EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
BUJANA MARKET 811185009 GJILAN GJILAN SH.P.K. 31,854.50 0.00 3,979.68 3,274.60 11,309.80 1,147.23 923.72 52,489.53
Bota Sot SH.P.K. 810536980 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 68,099.93 500.00 59,775.04 42,744.85 11,288.00 8,864.14 7,407.25 198,179.21
N.P. " Bala " 600333398 FERIZAJ SHTIME Individual 9,456.52 0.00 2,198.72 15,042.48 11,286.61 3,171.61 18,628.58 59,784.52
N.T.H. " CALIFORNIA RESORT " 600408787 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 44,411.43 250.00 29,108.31 16,674.23 11,181.73 4,139.34 5,093.69 110,608.73
N.T.SH. " REXHEPAJ " 600868022 GJILAN KAMENICË Individual 86,422.52 1,057.31 23,131.44 21,647.86 11,161.88 3,187.01 3,573.17 149,123.88
U.P. " Cuco " 600427828 MITROVICË ZVEÇAN Individual 203,557.37 500.00 138,713.92 129,895.34 11,157.06 7,122.47 6,901.64 497,347.80
As - Com Group Sh.p.k. 600115671 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 11,055.24 0.00 0.00 11,055.24
N.T.SH."TRITI-PHARM" 600032734 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 23,812.76 625.00 8,491.37 8,841.31 10,930.90 2,442.75 2,614.24 57,133.33
N.T. " INTER " 600596201 PEJË ISTOG Individual 89,351.40 2,000.00 25,155.82 18,819.47 10,846.56 5,169.47 4,239.84 153,582.56
N.N.P. " Esra " 600360151 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 10,697.74 0.00 0.00 10,697.74
" GM COOPERATION " SH.P.K. 601542443 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 1,878.52 1,125.00 1,450.19 378.51 10,680.78 1,281.84 2,232.81 17,902.65
N.T.SH. " Cufa Trans " 600287652 FERIZAJ HANI I ELEZIT Individual 33,863.41 1,625.00 26,167.07 16,326.80 10,668.40 4,597.92 6,420.08 98,043.68
N.T.P. " Ou Di" 600230693 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 67,086.48 0.00 53,411.98 69,129.92 10,629.54 9,108.89 12,291.34 221,658.15
"Adaptivit " SH.P.K. 601206370 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 5,002.91 0.00 1,063.88 1,509.88 10,609.68 2,232.77 2,770.60 23,189.72
AVOKAT KOLË PUKA 600379631 PEJË KLINË Individual 574,683.64 0.00 460,208.17 1,043,669.10 10,538.65 6,862.08 18,569.38 2,114,531.02

Totali: 28782