EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
NTP''OMERI" 600275805 MITROVICË VUSHTRRI Individual 0.00 0.00 3.76 0.94 0.00 5.05 2.45 12.20
EURO ASSETS ADVISORY 811316589 PRISHTINË 1 PRISHTINË Shoqëri akcionare 90,758.71 1,000.00 56,103.69 28,651.12 0.00 0.00 0.00 175,513.52
ELAN CO. SH.P.K. 810818784 MITROVICË VUSHTRRI SH.P.K. 16.82 0.00 223.87 32.78 0.00 9.58 1.35 284.40
D.P.Z. " XHUKA " 600322002 FERIZAJ FERIZAJ Individual 297.00 125.00 213.64 69.75 0.00 0.00 0.00 580.39
N.SH.T."D.H.H.E.D." 601202774 PRIZREN 1 SUHAREKË Individual 0.00 0.00 75.94 12.23 0.00 10.35 1.63 100.15
SH.P.T. "Linda" 600244438 FERIZAJ KAÇANIK Individual 47.97 0.00 2.94 6.55 0.00 3.60 10.90 71.96
" FLASH TRADE " SH.P.K. 600990685 PRISHTINË 2 PRISHTINË SH.P.K. 936.39 0.00 208.60 514.13 0.00 0.00 0.00 1,659.12
" SIGMATECH " SH.P.K. 600784872 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 497.28 125.00 425.43 316.34 0.00 0.00 0.00 1,239.05
N.SH. "ASAK" 600866266 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.40 6.75 24.15
TREGËTI LËVIZËSE SELVETE MATOSHI 600604856 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 7.52 1.88 0.00 15.30 3.84 28.54
D.P.T. " Vetësherbimi - 3 " 600532180 PEJË PEJË Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.52 35.30 40.82
" Xhelili Com " Sh.p.k. 600132352 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 26,403.27 1,250.00 14,607.54 28,167.52 0.00 0.00 0.00 69,178.33
S.T.R." Kassi " 600290019 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 22.56 4.99 0.00 1.74 10.03 39.32
D.P.H. " Rina " 600632394 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00
Afërdita Halili 811081877 FERIZAJ FERIZAJ Individual 112.82 0.00 13.56 24.81 0.00 0.00 0.00 151.19

Totali: 28541