EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
" SIGMATECH " SH.P.K. 600784872 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 497.28 125.00 425.43 322.80 0.00 0.00 0.00 1,245.51
N.SH. "ASAK" 600866266 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.40 6.75 24.15
TREGËTI LËVIZËSE SELVETE MATOSHI 600604856 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 7.52 1.88 0.00 15.30 3.84 28.54
D.P.T. " Vetësherbimi - 3 " 600532180 PEJË PEJË Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.52 35.36 40.88
" Xhelili Com " Sh.p.k. 600132352 PRISHTINË 3 PRISHTINË SH.P.K. 26,403.27 1,250.00 14,607.54 28,505.14 0.00 0.00 0.00 69,515.95
S.T.R." Kassi " 600290019 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 22.56 4.99 0.00 1.74 10.03 39.32
D.P.H. " Rina " 600632394 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00
Afërdita Halili 811081877 FERIZAJ FERIZAJ Individual 82.16 0.00 9.84 16.36 0.00 0.00 0.00 108.36
Egëzon Agushi B.I. 810241183 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 494.36 349.61 0.00 0.00 0.00 843.97
Fidan Hajra 810560020 MITROVICË MITROVICË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.60 0.50 4.10
N.P.P. ,, Mulliri Elektrik Kosova" 600197851 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.60 44.62 123.22
" AGRO MJEDRA " SH.P.K. 601328918 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 3.66 1.12 0.00 5.70 1.72 12.20
N.T.P."LEO" 600032825 GJILAN GJILAN Individual 112.50 0.00 135.45 79.79 0.00 0.00 0.00 327.74
D.P.T.,,Agimi" 600075205 GJILAN PARTESH Individual 0.00 0.00 3.76 0.94 0.00 0.00 0.00 4.70
DPZ ,, Tushi " 600561030 PRIZREN 1 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.65 4.65

Totali: 28782