EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
TEOS - E SH.P.K. 810711061 PRISHTINË 3 LIPJAN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.41 1.57 3.98
N.T.P."BEHARI-IM" 601096086 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 62.31 2.48 1.64 66.43
" SAM - SHOES " SH.P.K. 810141284 FERIZAJ FERIZAJ SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 1.20 0.80 32.00
Milaim Verbaj B.I. 811232321 PEJË ISTOG Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.80 1.43 9.23
AGROVIZIONI 810710716 PRISHTINË 3 LIPJAN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.25 1.46 3.71
" Gazeta Observer " SH.P.K. 810008509 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 8.51 0.54 0.36 9.41
IBRAHIM OSEKU B.I. 810224353 GJAKOVË GJAKOVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.45 0.30 15.75
XHAVIT NIKA B.I. 601661243 PRISHTINË 2 GLLOGOC Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 2.20 19.20
N.T.P."TONI-SM" 600580452 PRIZREN 2 MALISHEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 1.00 8.50
FERDI SOFTA & ORTAKU O.P. 811011303 PRIZREN 2 PRIZREN Ortakëria e përgj. 0.00 0.00 0.00 14.29 0.00 0.00 0.00 14.29
"FLIRT BAR" SH.P.K. 600755964 GJAKOVË GJAKOVË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.51 17.89 45.40
Luan Rekaliu 810780818 PRISHTINË 1 PODUJEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.20 0.54 4.74
Selim Hasimi B.I. 810937005 PRISHTINË 3 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.40 3.40
Adnan Osmani B.I. 811197723 GJILAN GJILAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 2.04 1.32 54.36
Learta Shalqini B.I. 811300615 PRIZREN 2 PRIZREN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 42.82 1.72 1.12 45.66

Totali: 29050