EMRI I tatimpaguesi Numri fiskal Regjioni Komuna Lloji i kompanise Tatimi Gjoba Ndëshkimi Interesi Pensioni-Baza Pensioni-Ndëshkimi Pensioni-Interesi Totali
N.SH. " KERAMIKA - P " 601072838 PRISHTINË 3 LIPJAN Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00 10.00 6.48 141.48
" EUK CONSULTING " SH.P.K. 601720966 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 1.36 0.88 19.24
Avni Saliu 810638215 FERIZAJ FERIZAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.80 1.74 7.54
TIRO SH.P.K. 810844383 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 4.00 2.64 56.64
" FIDA COM " SH.P.K. 600675964 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.39 3.39
Hajrush B. Selmani 811316274 GJILAN VITI Individual 0.00 0.00 0.00 3.96 0.00 0.00 0.00 3.96
N.P." SMART SHOP TV SHOPPING " 810908444 PRISHTINË 2 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 9.60 0.00 0.00 0.00 9.60
Uni BB SH.P.K. 810867278 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 3.32 0.00 0.00 0.00 3.32
LEKË KRASNIQI B.I. 810170720 PRISHTINË 1 PRISHTINË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 1.95 1.25 42.20
N.T.SH. " Ervini " 600243604 PEJË ISTOG Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 2.00 1.30 43.30
HIZRI SAHITAJ B.I. 810147795 PRIZREN 1 MALISHEVË Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 3.00 1.95 64.95
" FITIMI - F " SH.P.K. 810066557 PRIZREN 1 PRIZREN SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 68.12 3.40 2.20 73.72
P.P. ''DENIC MARKET'' 601194674 MITROVICË LEPOSAVIQ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.78 1.81 4.59
" CASA cafe " SH.P.K. 810176984 PRISHTINË 1 PRISHTINË SH.P.K. 0.00 0.00 0.00 0.00 306.00 13.77 8.91 328.68
Gentrit Kadriu 810910613 MITROVICË SKENDERAJ Individual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.30 3.30

Totali: 28794